2019/2020

Szakdolgozat-készítés folyamata (duális) gépészmérnök és műszaki menedzser hallgatóknak 2019/2020

Összeállította: Prof. Dr. Kollár László, szakvezető (kelt. 2019.11.08.)

Módosította: Dr. Borbély Tibor (2021.01.13.)

!A szakdolgozat készítés folyamata és az összes mellékletek letöltése egyben!

Szakdolgozat kidolgozása 

Figyelmesen olvassák el, határidőket kérjük betartani!

1 . Témák meghirdetése, kiválasztása:

A meghirdetett szakdolgozat-témák listájából választhatnak a hallgatók. Ezen kívül a hallgató bármilyen ipari témát is választhat. Duális hallgatók esetén ez prioritás. Ebben az esetben a téma címével az üzemi konzulenst is ki kell jelölni. A jó témaválasztás már fél siker! A hallgató nevét, a szakdolgozat címét, a konzulens nevét és e-mail címét e-mailben kell elküldeni a Savaria Műszaki Intézet titkárságára (ta@inf.elte.hu), ami a hallgató kötelezettsége. Az intézet által meghirdetett téma választása esetén a belső konzulens neve, ipari téma esetén pedig az üzemi konzulens neve küldendő el.

Határidő: őszi szorgalmi időszak 14. héten hétfő

2. „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele, valamint témavezető és üzemi konzulens kijelölése:

A „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele a tavaszi szemeszter tantárgyainak felvételével egy időben történik. A témavezető egyetemi oktató, akinek a személye a „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele után válik véglegessé. A duális hallgatók mellé legkésőbb az 5. szemesztert követő vállalati gyakorlaton jelöl ki a cégük üzemi konzulenst (ez célszerűen úgy is történhet, hogy a duális hallgató felkéri a választott témájával foglalkozó szakembert, amit az illetékes vezető jóváhagy). Üzemi konzulens estében kívánalom a felsőfokú műszaki-gazdasági végzettség!

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek

3. Szakdolgozat témabejelentő beadása:

A szakdolgozat témabejelentő beadása elektronikus kérvény formájában történik a Neptun felületén. A Szakdolgozat témabejelentő elkészítése a hallgató feladata, aki az elkészítés során együttműködik a témavezetővel és az üzemi konzulenssel. A témabejelentő kérvényt a témavezető hagyja jóvá. A Neptunból kinyomtatott témabejelentőt a hallgató megőrzi és majd a szakdolgozat elkészítésekor abba bekötteti.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda

4. „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” kiállítása:

A „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” (G-1. melléklet) első oldalán lévő adatokat a hallgatónak kell kitöltenie és az első konzultáció alkalmával be kell mutatnia a témavezetőnek jóváhagyásra. A lapot a hallgatónak minden alkalommal vinnie kell a konzultációra és a témavezetőnek aláírásával igazolnia kell a konzultációt.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda

5. „Szakdolgozat-feladat kiírás (BSc)” c. feladatlap elkészítése:

A szakdolgozat-feladat kiírást a (G-2. melléklet) szerinti nyomtatványon kell 3 eredeti példányban elkészíteni. A szakdolgozat-feladat kiírás előkészítése (adatok, neptun kód stb.) a hallgató feladata, a Szakdolgozat címe és a Részletes feladatok témavezetővel egyeztetve közösen kerül megfogalmazásra. A szakdolgozat-feladat kiírást a szakfelelős hagyja jóvá a leadási határidőt követő egy héten belül.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 3. héten péntek

6. Titoktartás dokumentálása (ha szükséges):

Akkor szükséges, ha a szakdolgozat-feladat készítésnek helyet adó külső partner korlátozott hozzáférésű kezelést ír elő. Ekkor az érintetteknek „Titoktartási nyilatkozat”-ot (G-3. melléklet) kell aláírnia.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 4. héten péntek

7. Irodalomkutatás a szakdolgozat témájában, „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy aláírása:

A szakirodalomi áttekintés és elemzésnek (irodalomkutatásnak) legalább 60%-ban kell elkészülnie, és azt a témavezetőnek plágiumvizsgálatnak kell alávetni.

A „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy aláírásának feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción;
 • jóváhagyott „Szakdolgozat- téma bejelentő” c. dokumentum;
 • jóváhagyott „Szakdolgozat-feladat kiírás (BSc)” c. feladatlap;
 • a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek ismerete (G-4. melléklet) – a követelmények betartásának hiányában az Intézet megtagadhatja a dolgozat befogadását;
 • a legalább 60%-ban elkészült, és plágiumvizsgálatnak alávetett irodalomkutatás bemutatása.

Határidő: tavaszi szorgalmi időszak 13. héten péntek

8. „Szakdolgozat készítés” c. tantárgy felvétele:

A „Szakdolgozat készítés” c. tantárgy felvétele az őszi szemeszter tantárgyainak felvételével egy időben történik. A duális hallgatók a feladataikat alapvetően a 6. szemesztert követő vállalati gyakorlaton végzik.

Határidő: őszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek

9. „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírása:

A „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírásának feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción;
 • az érdemi munka elkezdése a szakdolgozat minden feladatánál;
 • a legalább 60%-ban elkészült szakdolgozat bemutatása;
 • a „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” leadása, minden konzultációs alkalom igazolásával.

Határidő: őszi szorgalmi időszak 7. héten péntek

10. Szakdolgozat véleményezése, beadása, záróvizsgára jelentkezés:

A duális hallgatóknak a szakdolgozatot a 7. szemesztert követő vállalati gyakorlaton kell befejezniük. A nyomtatás és kötés előtt a 100%-ban kész, plágiumvizsgált szakdolgozatot bemutatják a témavezetőnek és az üzemi konzulensnek. A témavezető és az üzemi konzulens javaslatot tesz a hallgatónak a szakdolgozat kifogásolható részeinek javítására.

2020-tól kezdődően a dolgozatot és a kapcsolódó dokumentumokat CSAK a Neptunba kell feltölteni 1 db zip-fájlba összecsomagolva. Amiket össze kell csomagolni:

 • a szakdolgozat szerkeszthető és nem szerkeszthető formátumban, a hallgató azonosítójával (pl. név_neptunkód.docx és név_neptunkód.pdf),
 • a dolgozattal egybe nem szerkeszthető mellékletek (pl. műszaki rajzok pdf-ben),
 • Szakdolgozat feladatkiírás (pdf),
 • a Készítési mintában található aláírandó oldalak aláírva (pdf).

Jelentkezés a záróvizsgára Neptunon keresztül történik.

 • Határidő: őszi szorgalmi időszak 13. héten hétfő (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: őszi vizsgaidőszak 1. héten hétfő (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

11. Szakdolgozat témavezetői és üzemi konzulensi értékelése, bírálata:

A szakdolgozat értékelésének a G-5. melléklet szerint, ami azt is tartalmazza, hogy ha szöveges bírálat is készül, annak hogyan kell elkészülnie.

 • Határidő: őszi vizsgaidőszak 1. héten péntek (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: őszi vizsgaidőszak 4. héten péntek (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

 Szakdolgozat védés, záróvizsga, diplomaátadó ünnepség:

 • A szakdolgozat védésre és a záróvizsgára egy napon kerül sor. A prezentációt az Előadás-Minta.pptx felhasználásával (kb. 10-12 min időigényűre) kell elkészíteni. A szakdolgozat védés megelőzi a záróvizsgát, amit a hallgató sikeres szakdolgozat védés esetén tehet.
 • Időpont: őszi vizsgaidőszak 3. héten péntek (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Időpont: őszi vizsgaidőszak 6. héten (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).
 • A diplomaátadó ünnepségre február első felében kerül sor.