Pályázatok

Pályázati felhívás tudományos ösztöndíjra 2019 az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 projekt keretében.

Témakör: Mikroszerkezet kialakulása hagyományos és innovatív anyag gyártási eljárások során

Részfeladatok:

 1. Szerkezet elemzése mezoszkópos skálán pásztázó elektron mikroszkóp (PEM) és EBSD (visszaszórt diffraktált elektronok) által. Feladat: a PEM, EBSD, optikai mikroszkópia és mikrokeménység mérések. Kb. 10 oldalas riport várható. (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
 2. Deformációs folyamatok elemzésé és modellezése. Feladat: szimmetrikus és aszimmetrikus hengerlési folyamat modellezése végeselem modell által. A termo-mechanikai tényezők változásának analitikai leírásra. Matematikai modell kidolgozása. Beszámoló készítésé. (jelentkezők száma: 1 hallgató).
 3. Hőkezelési folyamat elemzésé. Feladat: deformált anyag hőkezelése lassú, közepes és gyors hevítési sebességekkel. Mikroszerkezeti jellemzők összehasonlítása: szemcseméret, mikrokeménység. Kb. 10 oldalas riport várható. (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
 4. Mechanikai tulajdonságok térképezése. Feladat: Folyáshatár, anyag keményedési kitevő és Lankford tényező mérése szakító gép által. Folyáshatár és makrókeménység összefüggésének meghatározása. (jelentkezők száma: max 2 hallgató).

 Közzétéve: 2019.09.30

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.

A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő ösztöndíjak futamideje maximum 6 hónap. Jelen pályázati kiírás alapján a támogatási időszak: 2019. október 7. – 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje:

 • október 4. (péntek) 16:00 óra
 • november 29. (péntek) 16:00 óra
 • január 31. (péntek) 16:00 óra

Az ösztöndíjra pályázó hallgató a megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, melyben megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján.

További információk: js@inf.elte.hu (Dr. habil. Sidor Jurij)

Adatlap letöltése


Pályázati felhívás tudományos ösztöndíjra 2019 az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 projekt keretében.

Témakör: Energia szállító és átalakító berendezések dinamikai problémái

Részfeladatok:

 1. Dinamikus hatásoknak kitett távvezeték tartóoszlop és a vezeték felfüggesztésénél alkalmazott szigetelő modellezése. Végeselem modellek alkotása és szimulációk végzése a szél, valamint a jég lehullását követő lengéseknek a berendezés különböző elemeire kifejtett hatásának tanulmányozására. A szerkezet sajátfrekvenciáinak meghatározása, és annak vizsgálata, hogy a gerjesztés amplitúdója és frekvenciája milyen hatással van a kialakuló lengések jellemzőire (jelentkezők száma: max 1 hallgató).
 2. Szélerőmű lapátja körüli áramlás szimulálása, és jég kialakulásának modellezése különböző lapátalakok esetén, két jegesedést okozó időjárási körülmények között. A jeges lapátalak hatásának vizsgálata a lapát aerodinamikájára és ezáltal a berendezés teljesítményére (jelentkezők száma: max 1 hallgató).
 3. Szélerőmű lapátok mozgásának vizsgálata az atmoszferikus határrétegben kialakuló sebességeloszlás figyelembevételével. A változó sebességeloszlás következtében a lapátot érő egyenlőtlen terhelés, majd az ilyen terhelés következtében létrejövő forgás modellezése, és a lapátban ébredő feszültségeloszlás meghatározása. Végeselem modell alkotása, majd annak alkalmazásával szimulációk végzése (jelentkezők száma: max 1 hallgató).
 4. Jeges szélerőmű lapátok mozgásának vizsgálata. A jég okozta egyenlőtlen súlyeloszlás figyelembevétele a lapáton, majd a jeges lapátok mozgása közben a lapátban ébredő feszültség eloszlásának, valamint az egyenlőtlen súlyeloszlás miatt kialakuló rezgéseknek a meghatározása numerikus modellezés alapján. A jég lehullásának és annak következtében kialakuló rezgéseknek a modellezése (jelentkezők száma: max 2 hallgató).

Közzétéve: 2019. 09. 30.

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.

A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő ösztöndíjak futamideje maximum 6 hónap. Jelen pályázati kiírás alapján a támogatási időszak: 2019. október 1. – 2020. április 30.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje:

 1. október 25. (péntek) 16:00 óra
 2. november 29. (péntek) 16:00 óra
 3. január 31. (péntek) 16:00 óra

Az ösztöndíjra pályázó hallgató a megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, melyben megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján.

További információk: kl@inf.elte.hu (Dr. habil. Kollár László)

Adatlap letöltése


EFOP-3.6.1-16-2016-00018 

2nd Workshop on Innovative Materials Processing, Applications in Energy
Engineering and System Control

Chairpersons: Dr. Jurij SIDOR and Dr. László KOLLÁR
Organizing Committee: Dr. László KOLLÁR, Dr. Jurij SIDOR and
Dr. Ferenc SAFRANYIK
Date: May 30, 2019
Venue: Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Savaria Institute
of Technology, Károlyi Gáspár tér 4, 9700 Szombathely, Hungary
Room #: B209

Workshop is supported by EFOP-3.6.1-16-2016-00018 project: ‘Improving
the role of research + development + innovation in the higher education
through institutional developments assisting intelligent specialization in
Sopron and Szombathely

(full program)