Pályázatok

Pályázati felhívás tudományos ösztöndíjra 2019 az EFOP-3.6.1-16-2016-00018 projekt keretében.

2. Témakör: Mikroszerkezet kialakulása hagyományos és innovatív anyag gyártási eljárások során

Részfeladatok:
1. Mintaelőkészítés a mikroszerkezet vizsgálathoz. Feladat: Mintaelőkészítés a PEM, EBSD és mikrokeménység vizsgálatokhoz. Minta kiválasztása, kivágása, csiszolása, polírozása, és elektrolitikus polírozás vagy anódálás. (jelentkezők száma: max 2 hallgató)
2. Felhalmozott deformációs energia modellezése és mérése mikrokeménység mérés révén eltérően orientált kristályokban különböző deformációs eljárások után. Feladat: mikrokeménység mérése a nem deformált és deformált mintákban. A keménység változásának meghatározása különböző orientációkban, mely a felhalmozott deformációs energiára utalhat. Riport készítésé. (jelentkezők száma: max 2 hallgató)
3. Hengerlési folyamatot befolyásoló tényezók hatásának modellezése. Feladat: hengerlési folyamat modellezése végeselem modell által. A hengerlés során súrlódási tényező változásának analitikai leírásra, illetve matematikai modell kidolgozása. Beszámoló készítésé. (jelentkezők száma: 1 hallgató).
4. Hőkezelési folyamat elemzésé. Feladat. deformált anyag hőkezelése lassú, közepes és gyors hevítési sebességekkel. Mikroszerkezeti jellemzők összehasonlítása: szemcseméret, mikrokeménység. Kb. 10 oldalas riport várható. (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
5. Mechanikai tulajdonságok térképezése. Feladat: Folyáshatár, anyag keményedési kitevő és Lankford tényező mérése szakító gép által. Folyáshatár és makrókeménység összefüggésének meghatározása. (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
Közzétéve: 2019.03.25
A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.
Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és képzési formában végzik.
A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő ösztöndíjak futamideje maximum 7 hónap. Jelen pályázati kiírás alapján a támogatási időszak: 2019. április 1. – 2019. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje, havi rendszerességgel:

  • 2019. március 30. (péntek) 15:00 óra
  • 2019. április 30. (kedd) 15:00 óra
  • 2019. május 31. (péntek) 15:00 óra
  • 2019. június 28. (péntek) 15:00 óra
  • 2019. július 29. (hétfő) 16:00 óra

Az ösztöndíjra pályázó hallgató a megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, melyben megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező mellékleteket. A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján.

További információk: js@inf.elte.hu (Dr. habil. Sidor Jurij)

Adatlap letöltése!

2. Témakör: Energia szállító és átalakító berendezések dinamikai problémái

Részfeladatok:
1. Dinamikus hatásoknak kitett távvezeték tartóoszlop és a vezeték felfüggesztésénél alkalmazott szigetelő modellezése. Végeselem modellek alkotása és szimulációk végzése a szél,
valamint a jég lehullását követő lengéseknek a berendezés különböző elemeire kifejtett hatásának tanulmányozására. A lengések közben a szigetelőben és az oszlopban kialakuló
deformációk és feszültségek meghatározása (jelentkezők száma: max 1 hallgató).
2. Szélerőmű lapátja körüli áramlás szimulálása, és jég kialakulásának modellezése különböző lapátalakok esetén, két jegesedést okozó időjárási körülmények között. A jeges
lapátalak hatásának vizsgálata a lapát aerodinamikájára és ezáltal a berendezés teljesítményére (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
3. Szélerőmű lapátok mozgásának vizsgálata az atmoszferikus határrétegben kialakuló sebességeloszlás figyelembevételével. A változó sebességeloszlás következtében a lapátot érő
egyenlőtlen terhelés, majd az ilyen terhelés következtében létrejövő forgás modellezése, és a lapátban ébredő feszültségeloszlás meghatározása. Végeselem modell alkotása, majd annak
alkalmazásával szimulációk végzése (jelentkezők száma: max 1 hallgató).
4. Jeges szélerőmű lapátok mozgásának vizsgálata. A jég okozta egyenlőtlen súlyeloszlás figyelembevétele a lapáton, majd a jeges lapátok mozgása közben a lapátban ébredő
feszültség eloszlásának, valamint az egyenlőtlen súlyeloszlás miatt kialakuló rezgéseknek a meghatározása numerikus modellezés alapján. A jég lehullásának és annak következtében
kialakuló rezgéseknek a modellezése (jelentkezők száma: max 2 hallgató).
Közzétéve: 2019.04.18.
A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.
Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanulmányokat folytató hallgatók, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat milyen tagozaton és
képzési formában végzik.
A konkrét tématerületek mentén kiírásra kerülő ösztöndíjak futamideje maximum 6 hónap. Jelenpályázati kiírás alapján a támogatási időszak: 2019. május 1. – 2019. december 31.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok beadási határideje, 2 havi rendszerességgel:
2019. április 26. (péntek) 16:00 óra
2019. június 28. (péntek) 16:00 óra
2019. augusztus 30. (péntek) 16:00 óra
2019. október 25. (péntek) 16:00 óra

Az ösztöndíjra pályázó hallgató a megadott pályázati adatlapon nyújtja be a pályázatot, melyben
megjelöli a fenti felsorolásból választott tématerületet és a pályázati űrlaphoz csatolja a kötelező
mellékleteket. A benyújtott pályázatok értékelésre kerülnek az értékelési adatlap alapján.

További információk: kl@inf.elte.hu (Dr. habil. Kollár László)


EFOP-3.6.1-16-2016-00018 

2nd Workshop on Innovative Materials Processing, Applications in Energy
Engineering and System Control

Chairpersons: Dr. Jurij SIDOR and Dr. László KOLLÁR
Organizing Committee: Dr. László KOLLÁR, Dr. Jurij SIDOR and
Dr. Ferenc SAFRANYIK
Date: May 30, 2019
Venue: Eötvös Loránd University, Faculty of Informatics, Savaria Institute
of Technology, Károlyi Gáspár tér 4, 9700 Szombathely, Hungary
Room #: B209

Workshop is supported by EFOP-3.6.1-16-2016-00018 project: ‘Improving
the role of research + development + innovation in the higher education
through institutional developments assisting intelligent specialization in
Sopron and Szombathely

(full program)