Anyagtudomány labor

A szombathelyi gépészmérnökképzés azzal emelkedik ki a régió műszaki képzései közül, hogy modern, a 21. századi elvárásoknak megfelelő laboratóriumi háttér segíti az elméletet kiegészítő gyakorlati oktatást.

Négymilliószoros nagyításra is képes az elektronmikroszkóp, amivel az anyag szerkezetét, elemi összetételét lehet vizsgálni mikro és nano tartományban. Az anyag kristályszerkezetét látjuk, olyan felbontásban, ami unikális Magyarországon. A kristályszerkezet alapján meghatározzuk az anyagtulajdonságok változását, ami rendkívül fontos az anyagfejlesztésekkor, de szintén nagy segítség a meglévő anyagok pontosabb megismerésekor is.

Az anyag mechanikai viselkedését megvizsgálhatjuk makro-, mikro- és nanoskálán is. A szakítógépünkkel és a Charpy-ingánkkal a makrotulajdonságokra vizsgáljuk. A szakítógépünk különlegessége, hogy nem csak egy, hanem két irányban tudja meghatározni a minta deformációját, ami lényegesen több információt nyújt az anyag viselkedéséről, így pontosabb végeselem modelleket és jobb mérnöki konstrukciókat hozhatunk létre.

A laborunkban lévő Charpy-inga a próbatest törésének és dinamikus szilárdságnak vizsgálatokhoz szükséges. A vizsgálat hőmérséklet széles skálán végrehajtható, ami változhat -70°C-tól akár +300°C is. A mikro tulajdonságok vizsgálatához a mikro-keménység mérő gépünket használjuk, amivel nyomon tudjuk követni hogy egyes hatások (például hőkezelés, hegesztés, hajlítás stb.) milyen anyagszerkezeti változásokat idéznek elő az anyag keresztmetszetében.