Duális gépészmérnök szak (BSc)

A képzés a hagyományos gépészmérnök BSc oktatásra épül, de annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. Az országosan is újszerű képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek Egyetemünkön történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővítik a partner vállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

 

A legújabb autóipari technológiák ipari partnereinktől!

Miért jó duális hallgatónak lenni?

  • Ingyenes, állami ösztöndíjjas képzés,
  • Akár 100.000 Ft. havi juttatás.
  • Gyakorlat szerezés nagyvállalati környezetben,
  • Legújabb autóipari technológiák és termelési folyamatok megismerése,
  • Biztos állás a diploma megszerzésekor.
  • Korszerű labortechnika

Miért kihívás duális hallgatónak lenni?

  • Természetesen a partnervállalat elvárja a motiváltságot, fegyelmezettséget, tanulni és teljesíteni akarást, a mintatanterv szerinti haladást, vagyis azt, hogy minden tantárgyat akkor teljesítsen és sikeresen, amikor az a tantervben szerepel.
  • A duális hallgató időbeosztása szorosabb, nincsenek hosszú „vakációk”, a hosszabb vállalati gyakorlat miatt szabadsága egy évben mindössze 4 hét.

A képzést a hagyományos BSc képzéseknél lényegesen hosszabb, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlat, valamint a partnervállalatok és a hallgatók közötti sokkal szorosabb kapcsolat jellemzi. Az így kialakított képzési rendszerben olyan versenyképes, biztos szakmai alapokkal rendelkező és a jelenlévő legújabb technológiákat készség szinten ismerő munkavállaló kerül ki az egyetemről, aki azonnal – több hónapos vagy akár többéves továbbképzés és további anyagi ráfordítás nélkül is –, képes hatékonyan a munka világába lépni.

Az alapszak általános célkitűzései:

A duális gépészmérnöki BSc képzés tartalmát természettudományi alapismeretek (matematika, kémia, fizika, mechanika), gazdaságtani és humán ismeretek (mikro- és makroökonómia, menedzsment és vállalat-gazdaságtan, jog stb.), szakmai ismeretek (anyagszerkezettan és anyagvizsgálat, gépelemek, gépszerkesztés, fémek technológiája, gépgyártástechnológia, irányítástechnika, forgácsolások, hidraulika, pneumatika, robottechnika stb.) és szabadon választható tárgyak alkotják. A tanulmányokat szakdolgozat készítés zárja.

A tantárgyi hálóterv ide kattintva elérhető!

A további információk a képzésről:

A hagyományos és duális gépészmérnöki BSc képzésre felvételt nyert hallgatókat jól felkészült, külföldi egyetemi tapasztalatokkal is rendelkező oktatók tanítják. Az oktatók a tananyagot – főképpen a műszaki tárgyak esetében, ahol a technológiai fejlődés rövid idő alatt is jelentős – minden évben a legújabb kutatási, state-of-the-art, eredményekkel egészítik ki, hogy a végzett gépészmérnökök versenyképes tudással rendelkezve lépjenek az iparba, vagy folytassák tanulmányaikat.

Az oktatás során a hangsúly a modern gyártástechnológiai- és tervezési eljárásokon lesz. A hallgatók megismerik a ma minden iparvállalatnál alkalmazott, számítógéppel támogatott tervezést, illetve gyártást (Computer Aided Design /CAD/, Computer Aided Manufacturing /CAM/), a folyamatot a gyártmány megtervezésétől kezdve a konkrét megvalósításig követve.

A legújjab CAD/CAM megoldások

Természetesen a hallgatók más típusú kompetenciák kialakítására is specializálódhatnak. Többek között lehetőség van áramlástani, biomechanikai, tribológiai jellegű kutatásokba is bekapcsolódni, mely kutatásokat – az intézeti kapcsolatok révén – nemzetközi kutatóműhelyekben is folytathatnak. Az ilyen kutatási programban sikeresen részt vevő hallgatók alkalmassá válhatnak mesteri oklevél, illetve doktori fokozat megszerzésére is.

A Savaria Műszaki Intézet nemzetközi kapcsolatai lehetővé teszik a különféle csereprogramokban való részvételt is.

Érettségi követelmények:

A gépészmérnöki BSc alapképzés esetében a felvételi pontok számításánál a matematika mellett biológia, fizika, informatika, kémia vagy a területhez kapcsolódó szakmai előkészítő tárgyakból szerzett érettségi eredményt vehetnek figyelembe. A felsorolt tárgyakból a felvételhez elegendő a középszintű érettségi! Az a felvételiző, aki állami ösztöndíjas képzésre nyer felvételt a beiratkozással vállalja az ösztöndíjas képzésben való részvétel sajátos feltételeit, azaz, hogy a képzési idő másfélszerese alatt oklevelet szerez, valamint, hogy a végzést követő időszakban az állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyarországi munkaviszonyt tart fenn.

Képzési idő:

7 félév

Finanszírozási forma:

  • Állami ösztöndíjas képzés (ingyenes és +havi juttatás a cégektől)
  • Önköltség összege, amelynek az összege: 325.000 Ft/félév (csak hagyományos képzési formában)

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A gépészmérnöki alapszak megszerzése után lehetőség van bármely hazai, vagy külföldi egyetemen megkezdeni a mesterfokozatot mérnöki tudományterületen.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az itt végzett gépészmérnökök igen jó eséllyel tudnak elhelyezkedni a szombathelyi és szentgotthárdi ipari partnereinknél, illetve az ország egész területén lévő ipari cégeknél.

Kapcsolattartó: Dr. Fekete Gusztáv
Telefon: 94/504-460
E-mail: fg@inf.elte.hu
További információk: http://www.szombathelyigepesz.hu/