Műszaki menedzser szak (BSc)

A képzés célja olyan gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához.

A műszaki menedzserek, olyan szakemberek  akik “híd funkciót”  töltenek be egy szervezet életében, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat a gazdasági és a műszaki élet összefonásának érdekében hasznosítják.

 

Meghatározó ismeretkörök:

  • Természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, kémia)
  • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalat gazdaságtan, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, számvitel, statisztika);
  • Szakmai törzsanyag (műszaki ábrázolás, gépelemek, anyagismeret, gépgyártás technológia, méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, logisztika, pénzügy, gazdasági jog).


A diploma megszerzésének feltétele:

  • Középfokú nyelvvizsga
  • 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.

Szakirányok:

A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a gépészeti orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul.

Érettségi követelmények:

A matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy. Az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható.

Képzési idő: 7 félév (levelező)

Mintatanterv

Finanszírozási forma:

  • Állami ösztöndíjas képzés
  • Önköltség összege, amelynek az összege: 280.000 Ft/félév.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak az NymE Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán, valamint más felsőoktatási intézményben az adott MSc tanulmányok folytatására.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az ELTE szombathelyi campusán (SEK) folyó képzés sikeres és a régióban működő gazdálkodó szervezetek körében jó híre van. A képzés irányítói együttműködést alakítottak ki a régió legnagyobb, sikeres cégeivel, amelyek részt vesznek a gyakorlati oktatásban, és örömmel fogadják a nálunk végzett mérnököket és műszaki menedzsereket.