Műszaki menedzser szak (BSc)

A képzés célja olyan gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához.

A műszaki menedzserek, olyan szakemberek  akik “híd funkciót”  töltenek be egy szervezet életében, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat a gazdasági és a műszaki élet összefonásának érdekében hasznosítják.

 

Meghatározó ismeretkörök:

  • Természettudományi alapismeretek (matematika, fizika, kémia)
  • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalati pénzügyek, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, üzleti jog, számvitel);
  • Szakmai törzsanyag (géprajz, CAD, gépelemek, anyagismeret, járműves tématerületek, méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, mechatronikai ismeretek).


A diploma megszerzésének feltétele:

  • Középfokú nyelvvizsga
  • 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.
  • 210 kredit teljesítése tanulmányaik folyamán.

Szakirányok:

A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok tantárgy keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a gépészeti orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul.

Érettségi követelmények:

A matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy. Az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható. A jelentkezőknek egy tárgyból emelt szintű érettségivel kell rendelkezniük az említett tárgyak bármelyikéből.

Képzési idő: 7 félév (levelező)

Mintatanterv

Finanszírozási forma:

  • Állami ösztöndíjas képzés
  • Önköltség összege, amelynek az összege: 325.000 Ft/félév.

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaik folytatására műszaki illetve gazdasági területeken.

 

A jelentkezés menete:

A jelentkezés a Felvi.hu oldalon a szokványos módon történik, a megfelelő dokumentumok leadásával.

Információ az emelt érettségi követelmény teljesítéséhez:

1. A két szintű érettségi rendszerben (2005 után) érettségizett kollégák szint emelő vizsgát tudnak tenni bármely középiskolában, a következő oldalon lévő dokumentum kitöltésével, és az Oktatási Hivatalhoz történő elküldéssel:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf
Ezen az oldalon pedig további információt találnak a témakörben:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes

2. A két szintű érettségi rendszer előtt (2005-öt megelőző időszakban) végzettek, vagy (külföldön) EGT tagállamban érettségi vizsgát szerzettek, vagy Európában bejegyzett nemzetközi érettségi vizsgával rendelkezők számára az ELTE SEK SMI felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát hirdet Matematika tárgyból, minden év júniusában, mellyel a kötelezően előírt emelt szintű érettségi kiváltható a jelentkezők számára. A vizsga során egy véletlenszerűen kiválasztott korábbi írásbeli emelt érettségi feladatsorból minimum 45%-os eredmény elérése az elvárt, amiért 50 plusz pont szerezhető, és teljesíthető a felvételi követelmény a szombathelyi Műszaki menedzser képzésre jelentkezők esetében. A vizsgára jelentkezni lehet Dr. Jánosi Endre Docens Úrnál e-mail-ben: je@inf.elte.hu minden év május 5.-éig.

3. Amennyiben a jelentkező rendelkezik korábban befejezett felsőoktatási tanulmányokkal (Fsc, Bsc, Msc, Phd), akkor az emelt szintű érettségi követelményét a végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásával elismertetheti.

 

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

További információkat Dr. Jánosi Endre szakvezető Úrtól: je@inf.elte.hu, illetve Schimmer János szak koordinátortól: schimmer.janos@sek.elte.hu kaphatnak.

Az ELTE szombathelyi campus-án (SEK) folyó képzés sikeres, és a régióban működő gazdálkodó szervezetek körében jó híre van. A képzés irányítói együttműködést alakítottak ki a régió cégeivel, amelyek részt vesznek a gyakorlati oktatásban, és örömmel fogadják a nálunk végzett műszaki menedzsereket.