Műszaki menedzser szak (BSc)

A képzés célja olyan gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások technikai, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak integrált működtetéséhez.

A műszaki menedzserek, olyan szakemberek  akik “híd funkciót”  töltenek be egy szervezet életében, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat fejlesztik és hasznosítják a gazdasági és a műszaki élet eredményes és hatékony együttműködésének érdekében.

A gyakorlat orientált képzés a gépészmérnökképzés modern labor infrastruktúrájának használatával zajlik.

      

Meghatározó ismeretkörök:

  • Természettudományi alapismeretek  (matematika, fizika, kémia)
  • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalati pénzügyek, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, üzleti jog, számvitel);
  • Szakmai törzsanyag (géprajz, CAD, gépelemek, anyagismeret, járműves tématerületek, hagyományos és 3D koordináta méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, mechatronikai ismeretek).

A diploma megszerzésének feltétele:

  • 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.
  • 210 kredit teljesítése tanulmányaik folyamán.

Szakirányok:

A képzés egységes, nem válik szakirányokra, de a speciális szakmai érdeklődés a projektfeladatok  keretében kezelhető. A kötelezően választható, valamint a szabadon választható tantárgyak segítségével a mechatronikai-informatikai orientáció mellett megvalósul a logisztikai és minőségmenedzsment modul is.

Érettségi követelmények:

A matematika kötelező és biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy egy szakmai előkészítő tárgy. Az általános követelmények szerinti vizsgatárgyakon kívül gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, szakmai vagy művészeti tantárgy, ágazati szakmai tantárgyak , konkrét szakmai tantárgyak is választhatók.

Más_információk

A Műszaki menedzser képzés jelentős átalakításon esett át, jelenleg kifejezetten a levelező képzés érdekében, ezzel támogatva a munkavégzés melletti egyetemi tanulmányok elvégzésének lehetőségét.

Képzési idő: 7 félév (levelező)

Mintatanterv

Finanszírozási forma:

  • Állami ösztöndíjas képzés
  • Önköltség összege, amelynek az összege: 325.000 Ft/félév.

A jelentkezés menete:

Információk a www.felvi.hu  honlapon (ELTE IK menűpont alatt).

A jelentkezés a www.felvi.hu  E-felvételi szolgáltatásán keresztül a megfelelő dokumentumok elektronikus úton történő leadásával történik.

Jelentkezési és hitelesítési határidő: FEBRUÁR 15.

Amennyiben  felvételiző emelt szintű érettségivel rendelkezik az érettségipontokba beszámító vizsgatárgyból és eredménye legalább 45%-os akkor 50 plusz pontot szerezhet.  Közép szintű érettségi esetében az érettségipontokba beszámító vizsgatárgyból, ha eredménye min. 80 %-os akkor 33 pont szerezhető.

Amennyiben a jelentkező rendelkezik korábban befejezett felsőoktatási tanulmányokkal (FSc, BSc, MSc), akkor a felvételi követelményeket a végzettséget igazoló dokumentumok benyújtásával elismertetheti.

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Továbbtanulási lehetőségek az alapképzés teljesítése után:

A 7 féléves alapképzés után a hallgatóknak lehetőségük van tanulmányaik folytatására műszaki illetve gazdasági területeken.

További információkat Dr. Jánosi Endre szakvezetőtől: je@inf.elte.hu, illetve  Bátorfi János szak koordinátortól: bj@inf.elte.hu kaphatnak.

Az ELTE szombathelyi campus-án (SEK) folyó képzés sikeres, és a régióban működő gazdálkodó szervezetek körében jó híre van. A képzés irányítói jó együttműködést alakítottak ki a régió cégeivel, amelyek szükség esetén részt vesznek a gyakorlati oktatásban is, foglalkoztatva a képzést elvégzett műszaki menedzsereket.