Specializációválasztás

A gépészmérnöki BSc szakon a 2022/2023/01 félévben kezdett évfolyam és az utána következő évfolyamok esetében, a 3. szemeszter végén lehetőség van a tanulmányokat a gépészmérnök szak alaptanterve (amely gyártástechnológiai irányultságú) szerint folytatni vagy specializációt választani. A gépészmérnöki szak alaptantervének és a specializációk tanterveinek vannak közös és egymástól eltérő tantárgyai is. (A mintatantervek elérhetők itt.) A specializáció egy szűkebb szakterület alaposabb megismerését teszi lehetővé, azonban nem eredményez önálló szakképzettséget (külön szakmát), mindenki gépészmérnök szakon végez.

Választható specializációk:

  • Gépészeti mechatronika specializáció,
  • Ipar 4.0 specializáció.

Az Ipar 4.0 specializáció választásával és teljesítésével a szombathelyi Programtervező informatikus MSc angol nyelvű Ipar 4.0 specializációra biztosított a felvételhez az informatikai előképzettség.

A specializációválasztás menetrendje:

  1. Aki nem akar specializációt választani (marad a gyártástechnológiai irányultságú alaptanterven), annak nincs teendője.
  2. Aki szeretne specializációt választani, annak ezt Neptun kérvényben („Gépészmérnöki BSc specializációválasztás”) kell jeleznie minden év november 15 – december 1. közötti időszakban. Pótlólagos jelentkezésre és hiánypótlásra nincs lehetőség. A kérvényben megjelölhető egy vagy két specializáció, de ezek között sorrend nem jelölhető meg. Duális hallgatóknak csatolniuk kell a duális vállalat hozzájáruló nyilatkozatát (pdf-ben) a kívánt specializációválasztáshoz, vállalati nyilatkozat nélkül a jelentkezés érvénytelen.
  3. A specializációkra történő jelentkezés lezárását követően dönt a Savaria Műszaki Intézet egyik vagy mindkét specializáció indításáról, esetleg arról, hogy egyik specializáció sem indul az adott tanévben. Továbbá két specializáció indítása esetén dönt arról, hogy melyikhez lesznek besorolva azok a hallgatók, akik mindkét specializációt megjelölték.
  4. Az induló specializációra besorolt hallgatót az ügyintéző hozzárendeli a Neptunban a választott specializációhoz tartozó tantervi hálóhoz.

Duális vállalat hozzájáruló nyilatkozata a kívánt specializációválasztáshoz (a vállalat készíti el saját fejléces papírján) javasolt szövege:

A ………….. vállalat hozzájárul, hogy ………………….….. nevű, ………………… Neptun-kódú duális hallgatója a Gépészeti mechatronika specializáción vagy az Ipar 4.0 specializáción (csak a kívánt specializáció(k) neve tartandó meg) folytassa tanulmányait.