Kutatás és innováció

A Savaria Műszaki Intézet kutatási tevékenysége az alkalmazott tudományok széles spektrumát lefedi.

Kollégáink többsége külföldi kutatói tapasztalatokkal rendelkezik, így nálunk elsődleges cél a nemzetközi kutatásokban való részvétel. Számtalan külföldi egyetemen dolgozó kutatócsoporttal dolgozunk együtt. Ezek a kutatások kapcsolódnak mind az alaptudományokhoz, mind pedig az alkalmazott tudományokhoz is. Ezek a kapcsolatok segítenek abban, hogy valós kutatási teljesítményünk nemzetközi szinten is elismert legyen. A hallgatók bevonása ezekbe a kutatásokba biztosítja, hogy a következő mérnöki generáció is kreatív és előremutató megoldásokkal fogja tudni szolgálni a helyi, a hazai vagy a nemzetközi ipart.

Kiemelt kutatási projektek

„Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések EFOP-3.6.1-16 A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” projekt keretében innovatív technológiák fejlesztése

EFOP-3.6.1-16 A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen című projekt: az energia átalakító és szállító rendszereket, szerkezeteket érő dinamikus hatások vizsgálata.

További kutatási területek

 • A térdízület biomechanikai modellezése.
 • A térdízület lokális kinematikai (csúszva-gördülés) elemzése többtest-dinamikai rendszerként.
 • Analitikus kinetikai térdízület-modell fejlesztése.
 • Dinamikus rendszerek.
 • Szabályozott mechanikai rendszerek dinamikája a mintavételezési időkésés figyelembevételével.
 • Felfüggesztett kábelek lengése.
 • Kétfázisú áramlások.
 • Szélturbina lapátok tervezése inverz módszerrel szélsőséges időjárási körülmények figyelembevételével.
 • Jegesedést okozó felhők tulajdonságai.
 • Sebességprofilok rekonstruálása elektromágneses áramlásmérő használatával
 • Tribológiai és Gyártástechnológiai kutatások.
 • Polimer tribológia: csúszva gördülő kapcsolatok vizsgálata twin-disc mérőgéppel, anyagmodell felállítása polimer-fém anyagpárok esetén.
 • CAD, CAM és VEM alkalmazása egyedi gyártásban.
 • Méréstechnika, Metrológia.
 • Elektromos biztonsági mérések a dialízis gépek esetében.
 • Mérési bizonytalanság egyszerűsített meghatározása a dialízis folyamatban.
 • Minőség és kockázat management a dializis folyamatban.
 • Orvosi felhasználású vízkezelő rendszerek biztonsági kérdései.
 • Fémek mikroszerkezeti vizsgálata.
 • Műszaki és innovációmenedzsment témakör
 • Szemcsés halmazok mechanikája.
 • Szemcsés halmazok numerikus modellezése.

Tudományos teljesítményünk

Tudományos tevékenységünk minőségét és teljesítményét jól mutatja az általunk publikált eredményekre érkező idézetek száma, amely 1804 darab (2019-ig).

A gépészmérnöki képzéshez kapcsolódó oktatók publikációi az Magyar Tudományos Művek Tárában.