2018/2019

Összeállította: Prof. Dr. Horváth Béla, szakvezető (2018.11.11)

!A szakdolgozat készítés folyamata és a mellékletek letöltése egyben!

Figyelmesen olvassák el, határidőket kérjük betartani!

1. Témák meghirdetése, kiválasztása:

A meghirdetett szakdolgozat-témák listájából választhatnak a hallgatók. Ezen kívül a hallgató bármilyen ipari témát is választhat. Duális hallgatók esetén ez prioritás. Ebben az esetben a téma címével az üzemi konzulenst is ki kell jelölni.

A jó témaválasztás már fél siker!

Határidő: 2018. december 10.

2. Üzemi konzulens kijelölése:

A duális hallgatók mellé legkésőbb az 5. szemesztert követő vállalati gyakorlaton jelöl ki a cégük üzemi konzulenst (ez célszerűen úgy is történhet, hogy a duális hallgató felkéri a választott témájával foglalkozó szakembert, amit az illetékes vezető jóváhagy). Üzemi konzulens estében kívánalom a felsőfokú műszaki-gazdasági végzettség!

Határidő: 2019. február 8. (tavaszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek)

3. Előzetes információk gyűjtése a szakdolgozathoz:

A duális hallgatók az 5. szemesztert követő vállalati gyakorlaton tehetik.

Határidő: 2019. február 8. (tavaszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek)

4. „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele:

Határidő: 2019. február 8. (tavaszi szorgalmi időszak eleji regisztrációs héten péntek)

5. Témavezető kijelölése:

A témavezető egyetemi oktató, akinek a személye a „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy felvétele után válik véglegessé.

Határidő: 2019. február 12. (tavaszi szorgalmi időszak 1. héten kedd)

6. „Szakdolgozat-téma bejelentő” c. dokumentum elkészítése, benyújtása:

„Szakdolgozat-téma bejelentő” c. dokumentumot a G-1. melléklet szerinti nyomtatványon kell elkészíteni. A „Szakdolgozat-téma bejelentő”-nek része a szakdolgozat-témájának összefoglalása 1/2-1 oldalban. A „Szakdolgozat-téma bejelentő” elkészítése a hallgató feladata, aki az elkészítés során együttműködik a témavezetővel és az üzemi konzulenssel. A hallgatónak a dokumentumot – a témavezető és az üzemi konzulens aláírása után – az SMI titkárságon kell leadni.

Határidő: 2019. február 27. (tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda)

7. „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” kiállítása:

A „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap”-ot (G-2. melléklet) a témavezető állítja ki, és adja át a hallgatónak.

Határidő: 2019. február 27. (tavaszi szorgalmi időszak 3. héten szerda)

8. „Szakdolgozat- téma bejelentő” c. dokumentum jóváhagyása:

A Szakdolgozat- téma bejelentő c. dokumentumot a szakfelelős hagyja jóvá. A hallgatónak a dokumentumot jóváhagyásra – a témavezető és az üzemi konzulens aláírása után – az SMI titkárságon, a határidőig le kell adni!

Határidő: 2019. március 1. (tavaszi szorgalmi időszak 3. héten péntek)

9.„Szakdolgozat-feladat kiírás (BSc)” c. feladatlap elkészítése:

A szakdolgozat-feladat kiírást a G-3. melléklet szerinti nyomtatványon kell 3 eredeti példányban elkészíteni. A szakdolgozat-feladat kiírás elkészítése a témavezető feladata, aki a szakdolgozat-feladat kiírás elkészítése során együttműködik az üzemi konzulenssel és a hallgatóval.

Határidő: 2019. március 1.

10. Szakdolgozat-feladat kiírás (BSc)” c. feladatlap jóváhagyása:

A szakdolgozat-feladat kiírást a szakfelelős hagyja jóvá.

Határidő: 2019. március 8.

11. Titoktartás dokumentálása (csak, ha szükséges):

Akkor szükséges, ha a szakdolgozat-feladat készítésnek helyet adó külső partner korlátozott hozzáférésű kezelést ír elő. Ekkor az érintetteknek Titoktartási nyilatkozat”-ot (G-4. melléklet) kell aláírnia.

Határidő: 2019. március 8.

12. A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek megismerése:

Szakdolgozat elkészítésének szigorú tartalmi és formai követelményei vannak, amiket a hallgatónak meg kell ismerni, és amelyek betartásával (G-5. melléklet) kell elkészíteni a szakdolgozat. Ezek hiányában az Intézet megtagadhatja dolgozat befogadását!

Határidő: 2019. május 3.

13. Irodalomkutatás a szakdolgozat témájában:

A szakirodalomi áttekintés és elemzésnek (irodalomkutatásnak) legalább 60%-ban kell elkészülnie a mintatanterv 6. szemeszterének vége előtt egy héttel, és azt plágiumvizsgálatnak kell alávetni.

Határidő: 2019. május 3.

14. „Szakdolgozat konzultáció” c. tantárgy aláírása:

Az aláírás feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción;
 • jóváhagyott „Szakdolgozat- téma bejelentő” c. dokumentum;
 • jóváhagyott „Szakdolgozat-feladat kiírás (BSc)” c. feladatlap;
 • a szakdolgozat tartalmi és formai követelményeinek ismerete;
 • a legalább 60%-ban elkészült, és plágiumvizsgálatnak alávetett irodalomkutatás bemutatása.

Határidő: 2019. május 10.

15. Adatgyűjtések, mérések, vizsgálatok stb. a szakdolgozat témájában:

A duális hallgatók a feladatsort alapvetően a 6. szemesztert követő vállalati gyakorlaton végzik.

Határidő: 2019. szeptember 6.

16. „Szakdolgozat készítés” c. tantárgy felvétele:

Határidő: 2019. szeptember 6.

17. Szakdolgozat készítése:

A szakdolgozatnak legalább 60%-ban kell eddig elkészülnie. Ezt dokumentálni kell a „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap”-on.

Határidő: 2019. október 18.

18. „Szakdolgozat készítése” c. tantárgy aláírása:

Az aláírás feltételei:

 • részvétel legalább négy konzultáción;
 • az érdemi munka elkezdése a szakdolgozat minden feladatánál;
 • a legalább 60%-ban elkészült szakdolgozat bemutatása;
 • a „Szakdolgozati konzultációt igazoló lap” leadása, minden konzultációs alkalom igazolásával.

Határidő: 2019. október 25.

19. Szakdolgozat készítés befejezése:

A duális hallgatók a feladatot a 7. szemesztert követő vállalati gyakorlaton végzik.

 • Határidő: 2019. november 15. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: 2019. november 29. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

20. Szakdolgozat témavezetői és üzemi konzulensi véleményezése:

A nyomtatás és kötés előtt a 100%-ban kész, plágiumvizsgált szakdolgozat bemutatása a témavezetőnek és az üzemi konzulensnek. A témavezető és az üzemi konzulens javaslatot tesz a hallgatónak a szakdolgozat kifogásolható részeinek javítására.

Megjegyzés: Nem kötelező elvárás, de aki él vele, nagymértékben segíti a szakdolgozat eredményességét.

 • Határidő: 2019. november 27. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: 2019. december 11. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

21. Témavezetői és üzemi konzulensi javaslatok átvezetése, szakdolgozat beadása:

A szakdolgozatot az SMI titkárságán kell leadni. Amit be kell adni:

 • Bekötött szakdolgozat (1 példányban);
 • CD/DVD, 1db: amin rajta van a szakdolgozat MS word digitális formában, és kívül a hallgató azonosítója (név_neptunkód.docx /pl. gépész_géza_abc23.docx/). Ennek célszerű elhelyezési módja a könyv borítójához erősített tasak.

Határidő: 2019. december 2. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Határidő: 2019. december 16. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

 22. Záróvizsgára jelentkezés:

Jelentkezési lapon.

 • Határidő: 2019. december 2. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: 2019. december 16. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

 23. Szakdolgozat témavezetői és üzemi konzulensi értékelése, bírálata:

A szakdolgozat értékelésének a G-6. melléklet szerint, és ha szöveges bírálat is készül, annak a G-7. melléklet szerint kell elkészülnie.

 • Határidő: 2019. december 20. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).
 • Határidő: 2020. január 10. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

 

24. Szakdolgozat védés, záróvizsga:

A záróvizsga két fő részből áll, amelyek a következők:

Időpont: 2020. január 3. (a tavaszi félévben kezdődő mesterképzésre jelentkező hallgatóknak).

Időpont: 2020. január 21-24. (mesterképzésre azonnal nem jelentkező hallgatóknak).

25. Diplomaátadó ünnepség:

Várható időpont: 2020. február első fele.