Tudományos Diákkör

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Korábban az egyetemeken egy-egy oktató vagy kutató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára a legtöbb helyen a “kör” jelleg háttérbe szorult, de a tudományos igényességű, irányított munka megmaradt. A TDK kutatás témáját:
– kiírhatják az oktatók (l. a mellékletet);
– kiírhatják a duális cégeink;
– hozhatja maga a hallgató.
A TDK kutatás témáira semmiféle kötött előírás nincs azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon.
A TDK kutatás eredményeinek bemutatása TDK konferenciák keretében lehetséges. A konferenciákon részt venni a végzett munkát összefoglaló dolgozattal lehet. A dolgozat beadását általában fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, a duális gyakorlatok, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciákra (OTDK) is lehet nevezni.
A TDK-dolgozat készítése:
– erkölcsi, és akár anyagi siker is, amit a házi vagy különösen az országos konferencián elért helyezés jelent;
– szakdolgozatban folytatódhat;
– többlet pontokat jelent az MSc és később a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél, esetenként az elhelyezkedésnél is.
Ha a fentiek felkeltették érdeklődésedet a TDK munka iránt, válassz témát, és keresd fel a témát kiíró oktatót.

Választható téma kiírások (letöltés)