Gépészmérnök (MSc | Levelező)

Hallgatóink a Gépészmérnök mesterszakon (MSc) a gépészeti rendszerek és folyamatok modellezéséhez és tervezéséhez szükséges szakmai tudást és gyakorlati képességeket sajátítják el. Megismerik a rendszerek üzemeltetési, irányítási, karbantartási módszereit és feladatait. Képesek lesznek gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

A Levelező formában zajló képzés munka mellett is elvégezhető.

Labor infrastruktúra:

A Savaria Műszaki Intézet felújított épületében, korszerű laboratóriumi környezettben és berendezésekkel várja a hallgatókat. Gyakorlatorientált oktatási céljaink megvalósítását a korszerű labortechnika teszi lehetővé. (laborok)

    

Meghatározó ismeretkörök:

 • Műszaki ismeretek: anyagtudomány, rezgéstan, MSc áramlástan, végéselem módszer és rugalmasságtan, karbantartási módszerek, gépszerkezetek méretezése, kutatás módszertan)
 • Informatikai ismeretek:ipari kommunikáció, mikrovezérlők alkalmazástechnikája, hardware alapú programozás
 • Gazdasági ismeretek:műszaki projekt management, műszaki fejlesztés ökonómiája
 • Mintatanterv megtekintése! (katt)

A diploma megszerzésének feltétele:

 • Legalább 4 hetes szakmai gyakorlat teljesítése.
 • 120 kredit teljesítése tanulmányaik folyamán.

Ingyenes, állami ösztöndíjas képzés!

 • Önköltséges képzés lehetősége, amelynek az összege: 500.000 Ft/félév.

Karrierlehetőségek:

 • Folyamat / termelésirányító mérnök
 • Konstruktőr/géptervező
 • Tesztmérnök
 • Minőségbiztosítási mérnök
 • Karbantartó mérnök
 • Műszaki oktató

Az MSc diplomát szerzett gépészmérnökök a többciklusú képzésben megszerzett tudásuk révén alkalmassá válnak a kutatás-fejlesztésbe és a Doktori (PhD) képzésbe is aktív módon beintegrálódni.

Jelentkezés menete:

 • Információk a www.felvi.hu honlapon (ELTE IK menűpont alatt).
 • A jelentkezés a www.felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül a megfelelő dokumentumok elektronikus úton történő leadásával történik.

Jelentkezési és hitelesítési határidő: FEBRUÁR 15.

További információk: