Gépészmérnök (Msc | Levelező)

Hallgatóink a Gépész mérnökmesterszakon a gépészeti rendszerek és folyamatok modellezéséhez, majd tervezéséhez szükséges szakmai tudást és gyakorlati képességeket sajátítják el. Megismerik a rendszerek üzemeltetési, irányítási, karbantartási módszereit és feladatait. Képesek lesznek gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazá sára; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására.

Partnervállalatainknál már a képzés ideje alatt nagy munkaerőpiaci előnyt biztosító gyakorlati tapasztalatra tesznek szert hallgatóink. A képzés nyelve magyar és duális formában is elvégezhető.