Képzéseink

Intézetünk elsősorban a leendő gépészmérnököknek, műszaki menedzsereknek és technika tanároknak oktatja azokat  a műszaki, gazdasági és menedzsment alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek szakmájuk műveléséhez.

Az Intézetünkben évente – a levelező tagozatot is figyelembe véve – 30-40 diplomamunkát készítenek hallgatóink. Az oktatás magas színvonalát a nagy oktatói és tudományos tapasztalattal rendelkező tanáraink garantálják. Az intézetben 15 főállású oktató van, 12 főnek van tudományos fokozata. Rendszeres és bővülő kapcsolatot tartunk fenn külső szakemberekkel, akik segítségével oktatásunk színvonalát tovább javítjuk.

További infomációk a képzéseinkről:

Ipari oktatás

Vállalati és ipari képzéseinkél arra törekszünk, hogy úgy építsük fel oktatási programjaink tematikáját, hogy azok maximálisan illeszkedjenek az adott vállalat igényeihez. Az egyedi programokat mindig konkrét munkakör által meghatározott feladatokat szem előtt tartva alakítjuk ki, ezáltal biztosítható, hogy az általunk szervezett oktatások azonnal, a gyakorlatban felhasználható ismeretekkel járuljanak hozzá a szervezeti működéshez.