Képzéseink

Intézetünk elsősorban a leendő gépészmérnököknek, műszaki menedzsereknek és technika tanároknak oktatja azokat  a műszaki, gazdasági és menedzsment alapismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek szakmájuk műveléséhez.

Az Intézetünkben évente – a levelező tagozatot is figyelembe véve – 30-40 diplomamunkát készítenek hallgatóink. Az oktatás magas színvonalát a nagy oktatói és tudományos tapasztalattal rendelkező tanáraink garantálják. Az intézetben 15 főállású oktató van, 12 főnek van tudományos fokozata. Rendszeres és bővülő kapcsolatot tartunk fenn külső szakemberekkel, akik segítségével oktatásunk színvonalát tovább javítjuk.

További infomációk a képzéseinkről: