Nem duális szakmai gyakorlat

 • Műszaki menedzser hallgatóknak
 • BSc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben
 • Msc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben

A szakmai gyakorlat menetrendje 

 • A szakmai gyakorlat teljesítése kritériumként szükséges feltétele az abszolutórium megszerzésének.
 • A szakmai gyakorlatot – a szakmai tárgyak legalább egy részének teljesítését követően – a második lezárt félév után lehet letölteni.

Az ügyintézést ne hagyják az utolsó pillanatokra!

1. A szakmai gyakorlat célja; kompetenciák

 • A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók – tanulmányaiknak megfelelő tevékenységet végző szervezetnél (vállalatnál, intézménynél) – megismerkedjenek az ott folyó szakmai munkával, bekapcsolódjanak a napi munkavégzésébe, önállóan oldják meg a szakmai vezetőjük által rájuk bízott feladatot, illetve tapasztalatokat gyűjtsenek a munkaerőpiacon való későbbi elhelyezkedéshez.
 • A szakmai gyakorlaton elsajátítható, fejleszthető kompetenciák:
  1. Általános kompetenciák: határidőre való pontos, precíz munkavégzés a feladatok jellegétől függően önállóan vagy együttműködési készséget tanúsítva csapatban, szakmai nyelvezetnek megfelelő kommunikáció.
  2. Szakmai kompetenciák: a tanulmányaik során szerzett szakmai, informatikai ismereteik gyakorlatban történő alkalmazása, új ismeretek elsajátítása.

2. Szakmai gyakorlatra alkalmas helyek

Szakmai gyakorlatra alkalmas helynek minősül minden olyan szervezet, intézmény, amely műszaki (informatikai) területén végzi tevékenységét és

 • 2012-ben vagy később felvett hallgatót fogadnak szakmai gyakorlatra, akkor megkötik az egyetemmel az Együttműködési megállapodást, a hallgatóval pedig hallgatói munkaszerződést
 • írásban vállalja, hogy a szakmai gyakorlatra fogadja a hallgatót (Befogadó-nyilatkozat) (lásd lejjebb: nyomtatványok)
 • a gyakorlat elteltével a hallgató tevékenységét röviden írásban értékeli (Referencialevél) (lásd lejjebb: nyomtatványok)

Az Intézet által javasolt szakmai gyakorlati helyek:

ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventillátorgyártó Kft.
– Cím: 8700 Marcali Ziehl-Abegg utca 1-2.
– Kapcsolat: Bozsits Petra Éva
– Mobil: +36 30 339-31-42
– e-mail: Bozsits.Petra.Eva@ziehl-abegg.hu

Autoliv Kft.
– Cím: 9483 Sopronkövesd, Iskola utca 38-50.
– Kapcsolat: Bősze Krisztina, HR Generalista
– Mobil: +36 30 295 0980
– e-mail: krisztina.bosze@autoliv.com

EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft.
– Cím: 9700 Szombathely, Csaba u. 30.
– Kapcsolat: Páthy Szilvia, képzési koordinátor
– Mobil: +36 20 482 2799
– e-mail: szilvia.pathy@epcos.com, vagy
– Kapcsolat: Nyul Gábor, műszaki szakképzési vezető
– Mobil: +36 20 413 3266
– e-mail: gabor.nyul@epcos.com,

APTIV (Delphi Hungary Kft.)

– Cím: 9700 Szombathely, Zanati út. 29/A
– Kapcsolat: Vincze-Magyar Zsanett
– Mobil: 94 517 858
– e-mail: zsanett.vincze.magyar@aptiv.com

Nestlé Hungária Kft. (tobrzó plakát)

-cím: 9737 Bük, Darling u. 1.
– Kapcsolat: Müllner Zoltán
– Mobil: 70/866-9333
– e-mail: zoltan.mullner@purina.nestle.com

Sága Foods Zrt.

-cím: Sárvár, Soproni u. 15, 9600
– Kapcsolat: debora.gerse@saga-foods.hu, hr@saga-foods.hu
– Gépészmérnök vagy műszaki gyakorlati hely

3. Szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése

2014-ben és utána felvett hallgatók esetében:

 • Műszaki menedzser hallgatóknak legalább 6 hét.
 • Gépészmérnök hallgatóknak legalább 12 hét.  (Duális rendszerből kiesett hallgatóknak elfogadásra, vagy időarányosan beszámításra kerülhet a már teljesített duális gyakorlat ideje, ehhez kérjük mellékelni a duális értékelő lapokat)
 • Msc Gépészmérnök hallgatóknak hagyományos képzésben legalább 4 hét a 2. félév után.

A fentebb leírt időtartamokat aktív hallgatói jogviszonnyal (azaz aktív félévben) kell elvégezni, ezért javasoljuk, hogy a második vagy negyedik aktív tavaszi félév utánra ütemezzék be.

4. A szakmai gyakorlat elfogadásának feltételei

 • A hallgató olyan helyen töltötte le a szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar – a befogadó hely által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány ún. Befogadó-nyilatkozat tartalmának és egyes esetekben az Együttműködési megállapodásban foglaltak ismeretében, annak aláírásával – a szakmai gyakorlat megkezdése előtt jóváhagyott.
 • A hallgató a szakmai gyakorlatát
  1. a céloknak és kritériumoknak/ kompetenciáknak megfelelő színvonalon;
  2. a munkáltatója, kijelölt szakmai vezetője által rábízott feladatokat gondosan ellátva, a rá vonatkozó specifikus, szakmai és jogszabályokban rögzített előírásokat betartva;
  3. az Eötvös Loránd Tudományegyetem jó hírnévhez való jogát nem sértve, az általa az egyetemen folytatott tanulmányok, szervezett képzés hitelét, hírnevét nem rontva töltötte le, illetve
 • A 2. pontban felsoroltak teljesítését a szakmai gyakorlatot felügyelő személy a megfelelő kari formanyomtatvány (Referencialevél) hiánytalan kitöltésével, és aláírásával a szakmai gyakorlat befejezését követően igazolja.
 • Csak eredeti nyomtatványokat tudunk elfogadni, másolatot nem – amennyiben a cég szeretne visszakapni saját példányt, úgy legyenek szívesek kettő vagy több aláírt, lepecsételt példányt leadni.

5. Határidők

Az Együttműködési nyilatkozatot és a Befogadó-nyilatkozatot a tanév során a szakmai gyakorlat megkezdése előtt legalább 2 héttel le kell adni az intézeti titkárságon.

A határidők betartása, a szakmai gyakorlat helyéről és ütemezéséről való egyeztetés a hallgató felelőssége. Amennyiben a hallgató időben nem jelzi, hogy hol kívánja szakmai gyakorlatát letölteni, vagy olyan helyen tölti szakmai gyakorlatát, amelyet az Informatikai Kar előzetesen nem fogadott be, az egyetem nem köteles a szakmai gyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, Referencialevelet elfogadni.

Referencialevelet a gyakorlat teljesítését követően 30 napon belül le kell adnia a hallgatónak!

Ha a hallgató határidőre nem teljesíti a Referencialevél leadási kötelezettségét, akkor a TO jogosult a határidő utáni minden megkezdett héten újabb szolgáltatási díjat kiszabni.
A szolgáltatási díj összege: 3000.-Ft/hét.

Az Informatikai Karon belüli adminisztráció

A) Nyomtatványok (letöltés)

 • Együttműködési megállapodás cégekkel (3 eredeti kék tollal aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány)
 • Befogadó-nyilatkozat (3 eredeti kék tollal aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány)
 • Referencialevél (3 eredeti kék tollal aláírt, lepecsételt példány – formanyomtatvány)

Összesen: 9 példányban!

B) Szakmai gyakorlati helyekről röviden

 • lehetséges szakmai gyakorlati helyek listáját a kari honlapon közzé tesszük. Ezen a listán azok a cégek jelennek meg, amelyek hozzájárulásukat ehhez előzetesen megadták.
 • Természetesen más cégeknél is végezhető a szakmai gyakorlat, amennyiben az adott cég megköti az egyetemmel az Együttműködési megállapodást.

C) Szakmai gyakorlat teljesítésének a jóváhagyása

 • A kitöltött, aláírt Referencialevelek elfogadásáról az oktatási dékánhelyettes dönt a Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Kooperatív képzéssel is.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Innovációs Laborral.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon végzett legalább 1 féléves rendszergazdai szolgálattal is.

A szakmai gyakorlat teljesítését és az Informatikai Kar részéről történő elfogadását egyaránt igazoló Referencialevelek alapján a  szakmai gyakorlat teljesítését a Tanulmányi Hivatal rögzíti a Neptunban