Technika tanárképzés (BSc, MSc)

Technika, életvitel- és gyakorlat szakos osztatlan tanárképzés Szombathelyen

2013-óta újból osztatlan formában történik a tanárképzés. Ettől fogva újból lehet „Technika” szakos tanárképzésre jelentkezni. Azok, akik a műszaki szakterület, agrártechnika és a háztartástechnika iránt érdeklődnek és tanári ambíciójuk is van választhatják továbbtanulásul ezt a szakot. Az általános iskolás tanárképzés 4+1éves, az utolsó egy év a tanítási gyakorlat.

Osztatlan technika_es_tervezestanar_2022.pdf

A Technika, életvitel – és gyakorlat szak mellé Szombathelyen a következő szakok közül kell egyet választani, azaz kétszakos tanárképzés működik.

  • angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai)
  • biológiatanár (egészségtan) (általános iskolai);
  • földrajztanár (általános iskolai, középiskolai)
  • magyartanár (általános iskolai);
  • testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai)
  • történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai).

A technika, életvitel- és gyakorlat szakos tanárképzés során a következő tantárgyakat kell teljesíteni a hallgatóknak.

Az érdeklődök számára további információkkal a nj@inf.elte.hu e-mail címen állunk rendelkezésre.


Technikatanár mesterképzés:

A képzés célja az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben a technikai alapismeretek, a technikai műveltség közvetítésére, az e területtel kapcsolatos oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Olyan alapképzésben diplomát szerzők jelentkezhetnek, akik tanulmányaik során az 50 kredites technika tanári modult teljesítették. Egyszakos képzésre a főiskolai szintű technikatanári, illetve tanítói (technika műveltségi területtel), valamint egyetemi szintű műszaki képzési terület alá tartozó mérnöki diplomával rendelkezők felvételizhetnek.

A képzésről:

Szakterületi ismeretek: 1. Technikai alapismeretek: szintetizáló, integratív jelleggel a szakirányú alapképzésben megszerzett ismereteket bővíti, különös tekintettel a technika iteratív fejlődésének jellegzetességeire. 2. Technikai alapelvek: tudományosan, történeti keretekbe illesztve elemzi az alapelvek gyakorlati alkalmazásával a technika alapkategóriáit, a legfontosabb összefüggéseit. 3. A műszaki-tudomány és a társtudományok kapcsolata. A természettudományok, a társadalomtudományok és a technika kapcsolatrendszere.

Szakirányok:

A hagyományos értelemben vett szakirány nem tervezett, a kötelezően előírt tantárgyak mellett szabadon választható tantárgyak szerint “specializálódhatnak” a képzésben résztvevők.

Képzési idő:

2 félév – egyszakos képzésben, főiskolai, egyetemi, vagy mestertanári végzettség birtokában
3 félév – egyszakos képzésben, egyetemi nem tanári vagy pedagógus végzettség birtokában
5 félév – szakpáros képzésben, Ba/BSc fokozat birtokában

Önköltség összege: 300.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

Azon doktori iskolák, ahol technikatanári végzettséggel felvétel nyerhető.

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A közoktatás területén technika szakos tanárként, szakközépiskolákban különböző szakmai tantárgyak oktatóiként, valamint vállalatoknál, cégeknél középszintű vezetőként, valamint a közigazgatás bizonyos területein.