Történetünk

A SZOMBATHELYI GÉPÉSZMÉRNÖK-KÉPZÉS KEZDETEI

 

 

A 2010-es évek elején a Nyugat-Pannon térség meghatározó járműipari vállalatai:

 • a BPW-Hungária Kft.,
 • a DELPHI Hungary Kft. (ma: Aptiv Services Hungary Kft.),
 • az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. a TDK csoport tagja (később: EPCOS Kft.; ma: TDK Hungary Components Kft.),
 • a JABIL Circuit Magyarország Kft. (később: iQor Kft.; ma: Ivy Technology Kft.),
 • a LUK Savaria Kft. (ma: Schaffler Savaria Kft.) és
 • az OPEL Szentgotthárd Kft.

– mivel nem tudták a meglévő forrásokból mérnökigényeiket kielégíteni, és emiatt jövőbeli fejlesztéseik is veszélybe kerültek – megszólították Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Kormányhivatal vezetését, hogy segítsenek problémáik megoldásában. Szombathely Megyei Jogú Város és a Vas Megyei Kormányhivatal vezetése a cégek kérésének megfelelően felvette a kapcsolatot az akkori Nyugat-magyarországi Egyetemmel (NymE), és 2013. májusában megkezdődtek az egyeztető tárgyalások a helyi mérnökképzés – elsőként duális gépészmérnök-képzés – elindítása ügyében.

A NymE-n belül a probléma megoldására először a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar (SKK) került kijelölésre, azonban az általa kínált megoldás, miszerint nem helyben, hanem az SKK által működtetett zalaegerszegi kihelyezett képzési központban folyna a képzés, és nem a cégek által kért gépészmérnöki BSc, hanem mechatronikai mérnök BSc képzés kerülne megvalósításra, a cégek számára elfogadhatatlan volt.

Hosszas egyeztetések után, 2013. november 22-én aláírásra került az a Vas Megyei Kormányhivatal által koordinált háromoldalú megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), amelyet a NymE, Szombathely Megyei Jogú Város és a fent említett vállalatok írtak alá a szombathelyi mérnöki képzések megteremtéséről. A Megállapodást személy szerint aláírták:

 • Prof. Dr. Faragó Sándor rektor (NymE);
 • Dr. Puskás Tivadar polgármester (Szombathely);
 • Brumbauer József ügyvezető igazgató (BPW);
 • Alan Leyland ügyvezető igazgató (DELPHI);
 • Szabó András ügyvezető igazgató (DELPHI);
 • Bernhard Koch ügyvezető igazgató (EPCOS);
 • Takács Balázs ügyvezető igazgató (EPCOS);
 • Pajor Attila ügyvezető igazgató (JABIL);
 • Michael Reinig cégvezető (LUK);
 • Gáspár Attila cégvezető (LUK);
 • Solt Tamás ügyvezető igazgató (OPEL);
 • Joó László ügyvezető igazgató (OPEL).

A Megállapodást támogató záradékkal látta el:

 • Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, Magyarország akkori honvédelmi minisztere;
 • Harangozó Bertalan kormánymegbízott (Vas Megyei Kormányhivatal) és
 • Prof. Dr. Klinghammer István, akkori felsőoktatásért felelős államtitkár.

A Megállapodás ünnepélyes aláírása (archív újságcikk)

A Megállapodás első konkrét célként a gépészmérnöki BSc alapképzés szombathelyi indítását tűzte ki, 2015. szeptemberi kezdéssel, a NymE Természettudományi Karán. Ennek érdekében a NymE rektora azonnali hatállyal megbízta:

 • Prof. Dr. Horváth Béla okl. gépészmérnök, intézetigazgató egyetemi tanárt az indítandó gépészmérnöki BSc szak szakvezetőjének; továbbá
 • Dr. Németh István egyetemi docens, a NymE Természettudományi Kar dékánhelyettesét és
 • Dr. Bíroszné Móritz Zsuzsannát, a NymE Természettudományi Kar dékáni hivatalának vezetőjét a szak koordinátorának.

A Vas Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére megalakult a Megállapodást aláíró vezetőkből álló, a folyamatot felügyelő Egyeztető Fórum, és Prof. Dr. Horváth Béla irányításával megalakult a Megállapodást aláírók vezetői által kijelölt képviselőkből álló Operatív Munkacsoport. Az Operatív Munkacsoport tagjai a megalakuláskor:

 • Prof. Dr. Horváth Béla (NymE);
 • Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna (NymE);
 • Dr. Németh István (NymE);
 • Németh Gábor (BPW);
 • Novák Tibor (BPW);
 • Erdei Mihály (DELPHI);
 • Görög Zsófia (DELPHI);
 • Kopfensteiner Eszter (DELPHI);
 • Takács Gergő (DELPHI);
 • Dr. Dombi Márton (EPCOS);
 • Nyúl Gábor (EPCOS);
 • Csontos Róbert (JABIL);
 • Dr. Balázsy Péter (Kormányhivatal);
 • Kenyeresné, Vörös Rita (LUK);
 • Magdics Gábor (LUK);
 • Szijártó Zsolt (NyPJMK);
 • Kozó Szilvia (OPEL);
 • Molnár Csilla (OPEL);
 • Siklér Renáta (OPEL);
 • Soós Szilveszter (OPEL);
 • Molnár Miklós (SzMJV).

A szakindítási folyamat az alábbiak megoldását kívánta meg:

 • a gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának elkészítése;
 • a gépészmérnök-képzés oktatói hátterének megteremtése;
 • a gépészmérnök-képzés szervezeti hátterének megteremtése;
 • a gépészmérnök-képzés laboratóriumi hátterének megteremtése;
 • a gépészmérnök-képzés egyetemi tananyagának összeállítása;
 • a duális képzés gyakorlati tananyagának elkészítése;
 • a duális képzés megszervezése;
 • a gépészmérnöki BSc szak beiskolázási kampányának szervezése.

A szakindítási munka előrehaladásának felügyeletét az Egyeztető Fórum látta el, amely a kezdeti időkben havi rendszerességgel ülésezett. Az Egyeztető Fórum számára a szakvezető irányításával – minden hónap 10-ig – beszámoló készült az elmúlt időszakban végzett egyetemi és Operatív Munkacsoporton belüli munkáról.

 

A gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának elkészítése

A gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának elkészítése 2013. novemberében kezdődött, és 2014. március közepéig tartott. A szak a duális partnervállalatok kérésére – mert valamennyien a jármű-alkatrész gyártásban érdekeltek – gépgyártástechnológiai irányultságú gépészmérnöki szakként fogalmazódott meg.

Az akkreditációs dokumentum a szakvezető irányításával, a koordinátorok közreműködésével készült úgy, hogy az egyes részek az Operatív Munkacsoport és az Egyeztető Fórum keretei között folyamatosan véleményezésre kerültek, igy az teljes mértékben tükrözte a duális partnervállalatok elvárásait.

Az akkreditációs dokumentum elkészítése nem volt kis feladat, de sikerült megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek biztosították, hogy a rendelkezésre álló rövid idő ellenére felálljon a megfelelő oktatói gárda, és a cégekkel és Szombathely három műszaki középiskolájával együttműködve biztosítódjék a képzés laboratóriumi/gyakorlati háttere. 2014. márciusának végére tehát összeállt a „A Nyugat-magyarországi Egyetem kérelme a GÉPÉSZMÉRNÖKI alapképzési szak indítására” c. dokumentum , és annak melléklete , amelyet a NymE Természettudományi Karának Tanácsa 2014. március 25-én kelt, SEK-TTK-743/2014. sz., a NymE Szenátusa pedig a 2014. március 27-én kelt, RH-126-3/2014. sz. határozatával fogadott el. Ezt követően a NymE rektora a 2014. március 28-án kelt, RH-40-9/2014. sz. ügyiratával nyújtotta be a gépészmérnöki szak szakindítási kérelmét az Oktatási Hivatalhoz.

A gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának formai és jogszabályi elvárásoknak való megfelelőségét Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna biztosította.

A gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának kidolgozását – Prof. Dr. Horváth Béla meghívását elfogadva – segítette több külföldön élő magyar származású gépész professzor is: Prof. Dr. Horváth Imre, Prof. Dr.-Ing. Andrew Kaldos, Prof. Dr.-Ing. Szabolcs Péteri és Prof. Dr. Vajna Sándor.

Ezeknek eredményeként a határidőre benyújtott akkreditációs anyagunkat a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának 2014. július 4-ei ülése a 2014/7/XIV/4. számú határozatával támogatta, és ennek alapján az Oktatási Hivatal a gépészmérnöki BSc szakot szombathelyi képzési helyszínnel az FF/663-6/2014. számú határozatával nyilvántartásba vette. Ezzel a NymE megkapta a gépészmérnöki BSc szak szombathelyi indításának jogát, ehhez azonban a MAB 2015. március 30-ig teljesítendő feltételeket határozott meg. E feltételek – a szak tantervében történő kisebb módosítások; az oktatói állomány további bővítése; saját (egyetemi) laboratóriumi háttér megteremtése – a határidőig nagyobbrészt teljesültek.

 

A gépészmérnök-képzés oktatói hátterének megteremtése

2013. őszén a NymE Természettudományi Karán csak olyan oktatók dolgoztak, akik a gépészmérnöki BSc képzés természettudományi, valamint gazdaság- és humántudományi tárgyai egy részének vitelére voltak alkalmasak, de teljesen hiányzott, és a NymE egészén (ahol ekkor a szakvezetővel együtt összesen hét gépészmérnök dolgozott) sem állt rendelkezésre a szak akkreditációjához szükséges, a szakmai tárgyak vitelére alkalmas, minősített gépészmérnökökből álló oktatói gárda.

Azonnali feladat volt tehát a tudományosan minősített gépészmérnökök Szombathelyre hívása. Elvárás volt, hogy ezek az emberek lehetőleg ne a társegyetemekről igazoljanak át, hanem külföldről jöjjenek haza. Prof. Dr. Horváth Béla hazai és külföldi szakmai kapcsolatain keresztül mintegy 30 fő külföldön dolgozó, PhD fokozattal rendelkező gépészmérnököt ért el, akik egy része vállalta, hogy a NymE és a város kínálta feltételek (docensi kinevezés, kiemelt fizetés, önkormányzati lakás) mellett hazajön, és az új szombathelyi gépészmérnöki szak oktatója lesz. 2014. tavaszán, a gépészmérnöki BSc szak akkreditációs anyagának benyújtásakor a NymE Természettudományi Karának már négy új gépészmérnök munkatársa (Dr. Fekete Gusztáv, Dr. Kollár László, Dr. Krisch Róbert Bálint, Dr. Jánosi Endre) volt. Az azóta megalakult Savaria Műszaki Intézetnek ma már több mint 20 gépészmérnök oktatója van.

A gépészmérnök-képzés szervezéséhez és a tananyag-fejlesztéshez nyújtott segítségük elismeréseként a NymE Szenátusa:

 • 2015-ben címzetes főiskolai docens címet adományozott Brumbauer Józsefnek, Michael Reinignek, Pajor Attilának és Takács Balázsnak;
 • 2015-ben címzetes egyetemi docens címet adományozott Solt Tamásnak és Tancsics Róbertnek;
 • 2016-ben címzetes egyetemi docens címet adományozott Németh Gábornak és Dr. Tatai-Szabó Miklósnak;

megteremtve ezzel a Savaria Műszaki Intézet külső oktatói hátterének az alapjait is.

 

A gépészmérnök-képzés szervezeti hátterének megteremtése

A gépészmérnök-képzés szervezése 2013. őszén a NymE Természettudományi Karán indult el, ahol annak szervezeti háttere akkor még nem volt meg. A karon akkor csak kis létszámú technika tanár és műszaki menedzser képzés folyt, és a Matematikai és Fizikai Intézeten belül működött egy kis oktató-létszámú Technika Tanszék, elavult infrastrukturális háttérrel.
A szervezeti átalakítás első lépcsőjeként – rögtön a gépészmérnöki BSc képzés szervezésének elkezdésekor – a Matematikai és Fizikai Intézet felvette a Matematikai, Fizikai és Műszaki Intézet nevet, és azon belül létrejött egy Gépészeti Intézeti Tanszék is.

2014. július 1-től önálló intézetté vált a Műszaki Intézet, melynek első igazgatója Prof. Dr. Horváth Béla lett. A Műszaki Intézet – hogy az ország más egyetemein működő műszaki intézetektől könnyebben megkülönböztethető legyen – 2015-ben felvette a Savaria Műszaki Intézet nevet, és ezzel párhuzamosan egységes intézetté válva, megszűntek az intézeten belüli tanszékek.

2015-ben a NymE Természettudományi Karának a neve – hogy ezzel is kifejezze a műszaki képzések irányába történő elmozdulást – Természettudományi és Műszaki Karra módosult. A szervezeti átalakulást, az új struktúra kialakulását pozitív hozzáállásával nagyban segítette Dr. Gyurácz József, a NymE Természettudományi Karának, majd Természettudományi és Műszaki Karának akkori dékánja.

A NymE szombathelyi kampusza 2017. február 1-től az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatlakozott. Ettől kezdve a Savaria Műszaki Intézet az ELTE Informatikai Karának az intézete.

A gépészmérnök-képzés duális jellege megkövetelte, hogy naprakész kapcsolat legyen a város, a cégek és az egyetem között. Ez az elvárás az Operatív Munkacsoporton keresztül valósult és valósul meg napjainkig. Az Operatív Munkacsoport kezdetben hetente, később – napjainkban is – kéthetente ülésezik. Fő tevékenységi körei a beiskolázási kampány és a duális gyakorlati oktatás szervezése.

Intézetigazgatók

Ülésezik az Operatív Munkacsoport

 

A gépészmérnök-képzés laboratóriumi hátterének megteremtése

2013. őszén, a gépészmérnök-képzés szervezésének kezdetekor a NymE Természettudományi Karán az alapozó tantárgyak (fizika, kémia stb.) kivételével hiányzott a szak működtetéséhez szükséges laboratóriumi/gyakorlati háttér.

A gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumának elkészülte után, 2014. közepén indult el az az aktív munka, amely a gépészmérnök-képzés laboratóriumi hátterének megteremtését célozta. Ennek keretében:

 • definiálni kellett a laboratóriumi háttér szakmai tartalmát; és
 • meg kellett oldani annak elhelyezését.

A laboratóriumi háttér szakmai tartalma tulajdonképpen már a gépészmérnöki BSc szak akkreditációs dokumentumában körvonalazódott, amire építve 2014. végére elkészült egy 1,5 Mrd Ft-os műszer- és gépbeszerzési terv, amely a meglévő laboratóriumok fejlesztését és újak létrehozását nevesítette. Fejlesztendő laboratóriumok:

 • Fizikai – elektrotechnikai laboratórium;
 • Informatikai (CAD-CAM) laboratórium;
 • Kémiai laboratórium.

Létrehozandó laboratóriumok:

 • Anyagvizsgálati laboratórium;
 • Áramlástechnikai laboratórium;
 • Automatizálási (hidraulika – pneumatika – irányítástechnika – robottechnikai) laboratórium;
 • Gépgyártástechnológia laboratórium;
 • Hegesztő-hőkezelő laboratórium;
 • Méréstechnikai laboratórium;
 • Motorszerkezet-tani laboratórium.

A laboratóriumok elhelyezésére két megoldás kínálkozott. Egyik Szombathely Megyei Jogú Várossal (SzMJV) együttműködve, a másik az egyetemen belül önállóan gondolta a laborok kivitelezését.

Elsőként az SzMJV-vel együttműködő megoldás feltételeit próbáltuk kialakítani, melynek keretében SzMJV a duális gépészmérnökképzés támogatására Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központot hozott létre Közgyűlésének 2015. január 29-i határozatával. A határozat értelmében a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetileg, szakmailag és pénzügyileg önálló egységeként – Duális Felsőoktatási Képzési és Kutató Központot hozott (DFKKK) létre, ill. ezzel párhuzamosan a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. nevét Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változtatta. Továbbá a Szombathely, Szent László király utca 6. alatti ingatlanon található EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. I. számú korábbi telephelyének hasznosítására elkészült előzetes városfejlesztési akcióterv alapján (amelynek I. üteme az F épület hasznosítása), az F épületet a duális gépészmérnökképzéshez kapcsolódó oktató épület, laboratóriumok és előadótermek kialakítására jelölte ki. Sajnos azonban SzMJV Önkormányzatának 2015. évi költségvetése nem tette lehetővé az ingatlan fenti céloknak megfelelő kialakítását, ezért a második változat került előtérbe, és végül valósult meg.

Az egyetemen belüli laboratóriumi háttér kialakítása – jelentős belső átcsoportosítások után – a B épületben és a C épület alagsorában valósult meg. Utóbbi esetben jelentős épületátalakítások is szükségesek voltak. E munkák irányításában jelentős szerepe volt Dr. Andó Mátyás egyetemi docensnek.

A gyakorlati képzéshez feltétlenül fontos saját (egyetemi) laboratóriumi háttér kivitelezése – amelynek szükségességét a MAB szakindítást támogató véleménye is megfogalmazta – 2015. márciusában kezdődhetett meg. Ekkor érkezett meg a struktúraátalakításához kapcsolódva a NymE-re az első 400,- eFt-os támogatás. E támogatás, és további nyertes pályázatok eredményeképpen a laborfejlesztés első ütemét – mit egy 730,- mFt értékben – 2016. július 1-én, egy ünnepélyes laboravató keretében sikerült az oktatás szolgálatába állítani. A laboravatón részt vett Prof. Dr. Palkovics László akkori oktatási államtitkár is, aki nagymértékben segítette a szombathelyi gépészmérnök-képzés létrejöttét. Napjainkig, kisebb módosításokkal és újabb nyertes pályázatokkal, a teljes laborfejlesztési terv megvalósult.

 

Épületátalakítások a C épület alagsorában, 2015-ben

Automatizálási laboratórium hallgatókkal

Gépgyártástechnológia laboratórium részlete

A laboravató ünnepség elnöksége

Prof. Dr. Palkovics László akkori oktatási államtitkár köszöntője a laboravatón

Szalagátvágás a laboravatón

 

A gépészmérnök-képzés egyetemi tananyagának összeállítása

Tananyagfejlesztő tevékenységünket a TÁMOP-4.1.1.F/2015. konstrukció felhívására – a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-vel és a Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal közösen – benyújtott, megnyert és 2015-ben megvalósult DUÁLGÉP projekt segítette.

A DUÁLGÉP projekt keretében 69 tantárgy tananyaga (tantárgyanként: tantárgyi program, power-point-os előadás-anyag, tananyag elérhetősége) készült el, 37 oktató (belsők és külsők) közreműködésével. Hat tantárgyhoz új elektronikus jegyzet készült, továbbá beszerzésre került öt tantárgyhoz olyan jegyzet, amely eddig nem volt nyilvánosan elérhető. Ez az alap tananyag-háttér azóta folyamatosan fejlődik.

A DUÁLGÉP projekt egyetemi tananyagainak kidolgozásában – Prof. Dr. Horváth Béla megkeresését elfogadva – részt vett több neves hazai gépész professzor is: Prof. Dr. Bercsei Tibor, Prof. Dr. Csizmadia Béla, Prof. Dr. Csizmazia Zoltán, Prof. Dr. Fenyvesi László, Prof. Dr. Mentes Gyula, Prof. Dr. Neményi Miklós, Prof. Dr. Patkó Gyula, Prof. Dr. Pék Lajos és Prof. Dr. Takács János.

Két, a DUÁLGÉP projekt keretében megjelent elektronikus jegyzet címlapja

 

A duális képzés gyakorlati tananyagának elkészítése

A duális képzés gyakorlati tananyagának kialakítását szintén a DUÁLGÉP projekt tette lehetővé. Elkészültek a duális gyakorlati programok és a duális gyakorlati jegyzetek (összesen 272 írásos tananyag, tananyagonként átlagosan 25 oldal terjedelemben), 139 oktató (belsők és külsők) közreműködésével. A gyakorlati tananyagok közös (amit minden duális hallgató megismer, zöld keretű), és cégspecifikus (csak az adott céghez tartozó duális hallgatók ismerik meg, piros keretű) változatokban készültek.

Prof. Dr. Horváth Béla előadása a DUÁLGÉP projekt egyik rendezvényén

Közös duális gyakorlati jegyzet címlapja

Cégspecifikus duális gyakorlati jegyzet címlapja

A DUÁLGÉP projekt zárórendezvénye

 

A duális képzés megszervezése

A duális képzésben a duális hallgató tanévente kétszer 13 oktatási hetet tölt az egyetemen, 22 hetet pedig a duális cégeknél, ahol az adott félévben tanult elméleti ismeretekhez kapcsolódó gyakorlati ismeretekre tesz szert, és aktívan bekapcsolódik a cég életébe. A céges időszak megtervezése, kivitelezése teljesen új feladatokat jelentett, amelyek az Operatív Munkacsoportra épülve oldódtak meg.

A duális képzést indító hat cégünk elhatározta és megvalósította a közös és cégspecifikus duális gyakorlatok rendszerét (Magyarországon egyedülállóan), ami azt jelenti, hogy a képzési idő összes duális gyakorlatának kb. 40%-át minden hallgató közösen, adott témakört tekintve annál a cégnél tölti, amelynél a témakörhöz tartozó technikai háttér a legfejlettebb, a további kb. 60%-ot pedig a saját cégénél. Ezzel elértük azt, hogy adott hallgató gyakorlati ismeretei nem szűkölnek a saját cégére, hanem betekintést kapnak mind a hat duális vállalat gyakorlatába.

Az induló hat duális cégünk tanévente max. 50 duális hallgató fogadását vállalta, az alábbiak szerint:

 • BPW-Hungária Kft.: 8 fő;
 • Delphi Hungary Kft.: 3 fő;
 • EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., a TDK csoport tagja: 12 fő;
 • iQor Global Services Hungary Kft.: 1 fő;
 • LuK Savaria Kft.: 16 fő;
 • Opel Szentgotthárd Kft.: 10 fő.

Ez azt jelentette, hogy a felvett hallgatók közül aki akart, duális hallgató lehetett, ill. lehet napjainkban is. Ehhez persze az kell, hogy megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyeket egy duális hallgatóval szemben támasztunk. Ezek közül a fontosabbak:

 • motiváltság, fegyelmezettség, tanulni és teljesíteni akarás;
 • mintatanterv szigorú betartása;
 • szoros időbeosztás, kevesebb „vakáció” vállalása.

A duális gyakorlati képzés megszervezésének kezdeti időszakában elkészültek azok az alapvető dokumentumok, amelyek a folyamat rendjét meghatározták. Ilyenek többek között:

E dokumentumok alapján, a NymE Szenátusának jóváhagyását követően az Oktatási Hivatal cégeinket nyilvántartásba vette.

Minden tanév elején a beiskolázási kampány újszerű, csak Szombathelyre jellemző, tulajdonképpeni kezdőrendezvénye az arra a tanévre felvett elsőéves duális hallgatók ünnepélyes duális hallgatói munkaszerződés aláírása a cégvezetőkkel. Ez a rendezvény nagy sajtónyilvánosság előtt zajlik.

Duális hallgató munkaszerződés-aláírása a cégvezetővel

Cégvezetők az elsőként felvett gépészmérnök-évfolyam duális munkaszerződés-aláírásán

Cégképviselők az elsőként felvett gépészmérnök-évfolyam duális munkaszerződés-aláírásán

Az elsőként felvett gépészmérnök-évfolyam duális munkaszerződés-aláírása (az első két sorban a városvezetők, a cégvezetők és az oktatók, mögöttük a hallgatók)

 

A gépészmérnöki BSc szak beiskolázási kampányának szervezése

A gépészmérnöki BSc szak első beiskolázási kampánya 2014. júliusában indult. A kampányt Szijártó Zsolt, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. (NyPJMK) ügyvezető igazgatója vezette, és abban részt vettek a duális vállalatok kommunikációs szakemberei és az egyetem oktatói.

A beiskolázási kampány szinte minden lehetséges csatornán (rádió, televízió, internet, nyomtatott kiadványok, sajtó, szórólapok, óriásplakátok, iskola-látogatások, rendezvények: pl. Savaria Történelmi Karnevál) keresztül folyt, és az első alkalommal nagyon eredményes volt. A duális képzésre történő első regisztráció 2015. január 8-ával zárult, ezt követte 2015. január 19-21-e között, az egyetem és a partner vállalatok által közösen lebonyolított kiválasztási eljárás, melynek keretében a duális képzésre jelentkezett 221 fő közül 50 duális hallgató került kiválasztásra, az egyetemi felvételi eljárásban pedig a 80 fős létszámkeretünk egésze kitöltésre került.

A kampányrendezvényeink között minden tanévben az első az arra a tanévre felvett elsőéves duális hallgatók ünnepélyes duális hallgatói munkaszerződés-aláírása a cégvezetőkkel. A kampányrendezvényeink között megjelentek a duális vállalataink nyílt napjai is, amelyek szintén segítenek népszerűsíteni a gépészképzést.

A beiskolázási kampány azóta is töretlenül folyik, az Operatív Munkacsoport koordinálásával.

A kitűzött célok sikeres teljesítésével 2015. szeptemberében elindult a gépészmérnöki BSc képzés Szombathelyen, amelynek mottója:

 

Minőségi képzés! Szombathelyi gépész!

 

Beiskolázási kampányelem

Az első kampány-nyitó rendezvény elnöksége a Nagy Lajos Gimnáziumban

Road show nyitó rendezvény a szombathelyi gépipariban

Szórólap az első beiskolázási kampányban

Molinó a főépületen az első beiskolázási kampányban

Prof. Dr. Horváth Béla a televíziónak nyilatkozik

Nyílt nap egyik duális partnercégünknél

 

A gépészmérnöki BSc szak indítása után

2016-ben sikeresen akkreditáltattuk az angol nyelvű gépészmérnöki BSc képzést is, melyet az Oktatási Hivatal az FNYF/1517-3/2016. számú határozatával vett nyilvántartásba. Az angol nyelvű gépészmérnöki BSc szakon jelenleg már három évfolyam tanul.

2017-ben elindult a gépészmérnök-hallgatók tudományos diákköri munkája is. Az első TDK konferenciát 2018-ban szerveztük, és tesszük ezt azóta évente. Eddig minden házi konferenciának volt egy vagy több olyan résztvevője, aki eljutott az országos konferenciára is, és ott helyezést ért el.

2017. őszétől folyamatosan, minden évben részt vett a szombathelyi gépész hallgatók csapata az országos Techtogether versenyen, ahol a második évtől kezdődően mindig dobogós helyezést értek el.

2018-ban az Oktatási Hivatal FNYF/1018-10/2018. számú határozata alapján elindult a gépészmérnöki MSc képzés is, amelyen eddig egy évfolyam végzett.

Az elsőként végzett évfolyam szakdolgozat-védéseit és záróvizsgáit 2019. január 8-án és január 22-23-án tartottuk, az első gépészmérnöki BSc diplomákat 2019. február 16-án osztottuk.

Prof. Dr. Horváth Béla 2019. április 21-én, 70 éves korában nyugállományba vonult. Kapcsolata azonban nem szakadt meg a szombathelyi gépészmérnök-képzéssel, a Savaria Műszaki Intézet munkatársaival, a háttérből – ha ezt kérik – hasznos tanácsokat ad, vállal TDK dolgozat, szakdolgozat és diplomaterv bírálatokat, részt vesz az intézet rendezvényein, elnököl TDK konferenciákat, szakdolgozat és diplomaterv védéseket. Nyugdíjba vonulásakor megkapta az ELTE-től a professor emeritus címet, a város, a cégek vezetői és egyetemi munkatársai pedig a ”Dr. Biroszné Móritz Zs. szerk. (2018): Horváth Béla, Szombathely. Balogh és Társa Nyomdaipari, Kiadói és Kereskedelmi Kft., Szombathely. 104 p.” c. szívélyes hangvételű kiadvánnyal köszöntek el tőle

2021 szeptemberében már a hetedikként felvett gépészmérnöki BSc évfolyam kezdte meg tanulmányait Szombathelyen.

Szakdolgozat-védés és záróvizsga 2019. január -23-án (elől a végzett hallgatók, hátul a záróvizsga-bizottság)

Az első gépészmérnöki BSc diplomaosztó ünnepség 2019. február 16-án

 

 

Szombathely, 2021. november

 

Összeállította:

Dr. Biroszné Móritz Zsuzsanna Prof. Dr. Horváth Béla
a képzés koordinátora a szervezés időszakában        a képzés első szakvezetője