Bemutatkozás

A Savaria Műszaki Intézet (SMI) 2014. július 1-én alakult meg a Nyugat-magyarországi Egyetemen. 2017. február 1-én a Savaria Egyetemi Központ az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez (ELTE) csatlakozott, ezen folyamat részeként a Savaria Műszaki Intézet az Informatikai Karhoz (IK) integrálódott.

Intézetünk egyik fő feladata a műszaki oktatás megvalósítása Szombathelyen:

  • A gépészmérnöki és duális gépészmérnöki szak keretében az Intézet mind az alaptudományokhoz, mind pedig a differenciált szakmai ismeretekhez kapcsolódó tantárgyak oktatását végzi.
  • A műszaki menedzsereknek a műszaki tantárgyak mellett oktatjuk még azokat a gazdasági-menedzsment és logisztikai alapismereteket is, amelyek szoros kapcsolatban vannak a termelő-szolgáltató szervezetek racionális működtetésével.
  • A technika tanár szakon átadjuk azokat az ismereteket is, amelyek a technikai alapismeretekre és műveltségre, a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatásához szükségesek.

„A vár ereje nem a falakban, hanem a védők lelkében van” – Intézetünk „erejét” és minőségét is az itt dolgozó emberek adják. Az Intézetünk oktatói Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján és Németországban szereztek mérnöki oklevelet, majd többségük különböző nyugat-európai, amerikai, kanadai egyetemen védte meg doktori disszertációját, illetve folytatta kutatásait.

Az Intézet munkatársai az 2018/19. évben.

A városi és az egyetemi vezetés, valamint az Intézet munkatársai az 2017. duális gépészmérnök évfolyammal.

A városi és az egyetemi vezetés, valamint az Intézet munkatársai az első duális gépészmérnök évfolyammal.

 


Küldetésünk

Savaria Műszaki Intézet alapvető küldetése magasan képzett, ugyanakkor gyakorlat orientált műszaki szakemberekkel hozzájárulni a magyar ipar és tudomány munkaerőigényének kielégítéséhez.

A minőségi képzés kialakítása hosszú távú befektetés. Az intézetben dolgozó kollégák elhivatottak, hogy kiváló színvonalon a legkorszerűbb anyagokat tanítsák a hallgatóknak. A Savaria Műszaki Intézet, mint fiatal szervezeti egység arra törekszik, hogy kialakítsa azt a tudományos és infrastrukturális alapokat, mely ezt a minőségi filozófiát támogatja.

Nemzetközi tapasztalataink alapján stratégiánk az, hogy minőségi képzést csak úgy lehet létrehozni, hogy egy területre fókuszáljuk az oktatói és infrastrukturális kapacitásunkat . Ezért a gépészmérnöki BSc szak csak gyártástechnológia irányultsággal indul, és az akkreditáció alatt álló gépészmérnöki MSc szakunk pedig géptervező irányultságú lesz. Ennek és a duális képzési rendszernek köszönhetően, a nálunk végzett gépészmérnökök olyan tervezőmérnökökké válhatnak, akik tökéletesen ismerik a megfelelő gyártástechnológiákat, amelyekkel tervezett gépszerkezeteik, mechanizmusaik vagy gépelemeik megfelelő minőségben és hatékonysággal legyárthatók. A műszaki területhez kapcsolódó másik két szakon (műszaki menedzser, technikatanár) oktatott műszaki tantárgyak kapcsán ugyanez a küldetésünk.

Intézetünkben dolgozó kollégáink elhivatottak a kutatás területén is. Mivel többségünk külföldi kutatói tapasztalatokkal rendelkezik, így nálunk elsődleges cél a nemzetközi kutatásokban való részvétel. Számtalan külföldi egyetemen dolgozó kutatócsoporttal állunk személyes kapcsolata. Ezek a kutatások kapcsolódnak mind az alaptudományokhoz, mind pedig az alkalmazott tudományokhoz is. Ezek a kapcsolatok segítenek abban, hogy valós kutatási teljesítményünk nemzetközi szinten is elismert legyen. A hallgatók bevonása ezekbe a kutatásokba biztosítja, hogy a következő mérnöki generáció is kreatív és előremutató megoldásokkal fogja tudni szolgálni a helyi, a hazai vagy a nemzetközi ipart.