Küldetésünk

Savaria Műszaki Intézet alapvető küldetése magasan képzett, ugyanakkor gyakorlat orientált műszaki szakemberekkel hozzájárulni a magyar ipar és tudomány munkaerőigényének kielégítéséhez.

A minőségi képzés kialakítása hosszú távú befektetés. Az intézetben dolgozó kollégák elhivatottak, hogy kiváló színvonalon a legkorszerűbb anyagokat tanítsák a hallgatóknak. A Savaria Műszaki Intézet, mint fiatal szervezeti egység arra törekszik, hogy kialakítsa azt a tudományos és infrastrukturális alapokat, mely ezt a minőségi filozófiát támogatja.

Nemzetközi tapasztalataink alapján stratégiánk az, hogy minőségi képzést csak úgy lehet létrehozni, hogy egy területre fókuszáljuk az oktatói és infrastrukturális kapacitásunkat . Ezért a gépészmérnöki BSc szak csak gyártástechnológia irányultsággal indul, és az akkreditáció alatt álló gépészmérnöki MSc szakunk pedig géptervező irányultságú lesz. Ennek és a duális képzési rendszernek köszönhetően, a nálunk végzett gépészmérnökök olyan tervezőmérnökökké válhatnak, akik tökéletesen ismerik a megfelelő gyártástechnológiákat, amelyekkel tervezett gépszerkezeteik, mechanizmusaik vagy gépelemeik megfelelő minőségben és hatékonysággal legyárthatók. A műszaki területhez kapcsolódó másik két szakon (műszaki menedzser, technikatanár) oktatott műszaki tantárgyak kapcsán ugyanez a küldetésünk.

Intézetünkben dolgozó kollégáink elhivatottak a kutatás területén is. Mivel többségünk külföldi kutatói tapasztalatokkal rendelkezik, így nálunk elsődleges cél a nemzetközi kutatásokban való részvétel. Számtalan külföldi egyetemen dolgozó kutatócsoporttal állunk személyes kapcsolata. Ezek a kutatások kapcsolódnak mind az alaptudományokhoz, mind pedig az alkalmazott tudományokhoz is. Ezek a kapcsolatok segítenek abban, hogy valós kutatási teljesítményünk nemzetközi szinten is elismert legyen. A hallgatók bevonása ezekbe a kutatásokba biztosítja, hogy a következő mérnöki generáció is kreatív és előremutató megoldásokkal fogja tudni szolgálni a helyi, a hazai vagy a nemzetközi ipart.

Tisztelt Érdeklődő!

Az Intézetben oktató munkatársaim elkötelezettek, hogy a gyorsan változó környezetünkben olyan értékalapú tudást adjanak át, ami hosszú távon segítik a mindennapos munkavégzést. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük a tananyagokat és az oktatási infrastruktúránkat is. Oktatóink rendszeresen vesznek rész módszertani továbbképzésen, mely segít az új társadalmi viszonyok között is a hatékony tudásátadásban. Ez elért eredmények alapján intézetünk nem csak hazai, hanem nemzetközi szinten is megjelenik az angol nyelvű gépészmérnöki BSc képzésével.

Az oktatási feladatok mellett, nagy hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kutatócsoportokkal való együttműködésre. Munkatársaimmal rendszeresen veszünk részt nemzetközi konferenciákon, melynek köszönhetően alapkutatási területen folyamatosan aktívak vagyunk. Publikációk megjelenése mellett, ipari K+F tevékenységben is aktívan résztveszünk.

Dr. Andó Mátyás Intézetigazgató

ELTE Savaria Műszaki Intézet