Tudományos Diákköri Konferencia

A TDK mozgalom révén hallgatóink egy-egy mentor oktató irányításával bekapcsolódhatnak az Intézetben folyó kutatásokba. A diákkörösök munkájukat a minden év novemberében megrendezésre kerül házi konferencián, a legjobbak pedig az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) mutathatják be. A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Korábban az egyetemeken egy-egy oktató vagy kutató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutatómunkát. A TDK kutatás eredményeinek bemutatása TDK konferenciák keretében lehetséges. A konferenciákon részt venni a végzett munkát összefoglaló dolgozattal lehet. A dolgozat beadását általában fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, a duális gyakorlatok, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciákra (OTDK) is lehet nevezni.

Kiemelt kutatási területek:
• Anyagtudomány,
• Biomechanika,
• Dinamika,
• Gyártástechnológia,
• Alkalmazott mechanika.